Verzuim

Wat moet ik doen bij een ziekmelding? Mag ik een zieke werknemer ontslaan tijdens de proeftijd? Hoe controleer ik het ziekteverzuim? Bouwt een werknemer ADV-dagen tijdens ziekte? Mag mijn werknemer op vakantie tijdens zijn re-integratieverplichting?

Voor al deze vragen (en meer) biedt P&O Support oplossingen en een aanpak die past bij uw situatie. Wij ontzorgen u door te signaleren, adviseren en uitvoeren van deze personeelszaken. Hierdoor heeft u tijd voor uw eigen werk en gaan wij vol enthousiasme en kennis aan de slag met uw personeelszaken.
U bent goed in uw vak, wij in personeelszaken!

Contact opnemen

Verzuim


 • Opstellen van een ziekteverzuimprotocol (eenmalig)
 • Analyse maken van het verzuim
 • Registratie van bedrijfs- en werknemersgegevens bij de verzuimverzekeraar en arbodienstverlener
 • Doorgeven van ziek- en herstelmeldingen bij verzuimverzekeraar en arbodienstverlener
 • Contact onderhouden met externe partijen (arbodienst, bedrijfsarts, etc.)
 • Signaleren van contactmomenten met de  verzuimende werknemer
 • Opbouwen ziekteverzuimdossier

Re-integratie


 • Adviseren en overleggen over te nemen stappen in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie
 • Bewaken van de uitvoering van de re-integratie afspraken
 • Informatie van en advies vragen aan de bedrijfsarts
 • Opstellen van een plan van aanpak en eventuele bijstellingen
 • Bijstellen van het plan van aanpak (minimaal 1x per 6 weken)
 • Opstellen van concept eerstejaarsevaluatie in week 52
 • Verzorgen meldingen bij UWV, o.a. 42ste week melding
 • Aanvragen van uitkering bij UWV, zoals WAZO of Ziektewetkering
 • Doorgeven van wijziging in arbeidsongeschiktheid aan UWV