Het opnemen van vakantiedagen kan tot problemen leiden. Bijvoorbeeld als werknemers allemaal tegelijk vakantie willen opnemen. Wat zijn de regels hiervoor?

Hoofdregel is dat een werkgever de vakantie van de werknemer moet vaststellen conform de wensen van de werknemer. De werknemer bepaalt in eerste instantie dus of, wanneer en hoelang hij vakantie opneemt.

Een werkgever mag een vakantieaanvraag weigeren, maar dan moet het wel gaan om situaties waarin het inwilligen van het vakantieverzoek tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt die niet op een andere manier kan worden opgevangen. De weigering zal binnen twee weken na indiening van het verzoek moeten gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn, is de vakantie overeenkomstig de wensen van de werknemer vastgesteld.
De werkgever mag van de werknemers vragen om vakantiewensen voor een bepaalde termijn kenbaar te maken. De wet biedt daarnaast de mogelijkheid om verplichte vakantiedagen vast te stellen. Ook is het mogelijk om af te spreken dat vakantie in een bepaalde drukke periode niet mogelijk is. Andere denkbare afspraken zijn het niet tegelijkertijd met een directe collega op vakantie gaan en een voorrangsregeling tijdens de schoolvakanties voor werknemers met schoolgaande kinderen.

Het is raadzaam om regels omtrent het opnemen van vakantiedagen vast te leggen in een vakantiereglement of personeelsreglement/handboek. Wij kunnen u helpen met het opstellen van het reglement.

Bron: XpertHR
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden