Arbeidsvoorwaarden en salarissen – tijdelijk – aanpassen in verband met Corona

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer als gevolg van het Coronavirus en de maatregelen die zijn genomen. Hoewel diverse noodmaatregelen ondernemers door deze lastige tijd moeten slepen, is dat voor veel bedrijven helaas niet genoeg. Dit noodzaakt tot vergaande bezuinigingsmaatregelen, ook op de personeelskosten. Werkgevers zoeken naar oplossingen: bezuinigen op arbeidsvoorwaarden zoals verlaging van salarissen, afblazen van bonussen en uitstellen van salarisverhogingen kunnen een oplossing zijn. Maar mag dat? Wat mag wel en wat mag niet? En hoe regelt u bezuinigingen?

In onderling overleg arbeidsvoorwaarden wijzigen mag altijd.
Eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen is lastig.
Zonder eenzijdig wijzigingsbeding is het soms mogelijk arbeidsvoorwaarden te wijzigen.
Primaire arbeidsvoorwaarden kunt u moeilijker wijzigen dan secundaire.
Het verlagen van de salarissen heeft – wanneer u gebruikmaakt van de NOW-regeling – weinig nut.
U kunt wel kritisch kijken naar de kostenvergoedingen die werknemers krijgen.
Het is verstandig om de OR of de PVT in uw plannen te betrekken.

Onderling overleg wijziging arbeidsvoorwaarden


Goed om te weten is dat het wijzigen van arbeidsvoorwaarden in onderling overleg altijd mag. Dat wil zeggen, mits de gewijzigde afspraken binnen de wettelijke regels blijven. Zo mag bijvoorbeeld geen lager loon dan het minimumloon worden overeengekomen. Maar bijvoorbeeld ook Arboregels, de Arbeidstijdenwet en het recht op de wettelijke vakantiedagen moeten worden nageleefd.

Eenzijdig wijzigingsbeding


Als werknemers niet willen meewerken, dan is het een stuk lastiger om bestaande arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Anderzijds, het is nu een hele bijzondere tijd. Werkgevers worden van de ene op de andere dag geconfronteerd met soms wel 100% omzetverlies. Dat kan een goede reden zijn om van werknemers concessies te vragen. Omwille van het voortbestaan van de onderneming kan het wijzigen van arbeidsvoorwaarden van de werknemers verlangd word.

Het antwoord op de vraag of u een arbeidsvoorwaarde met een eenzijdig wijzigingsbeding mag wijzigen, vind u door een belangenafweging. Welk belang weegt zwaarder? Het belang van de werkgever bij het doorvoeren van de wijziging? Of het belang van de werknemer bij het handhaven van de bestaande arbeidsvoorwaarden?

Salarissen wijzigen


Veel ondernemers kijken momenteel naar mogelijkheden om de salarissen te verlagen. Dat is dus lastig omdat het gaat om een primaire arbeidsvoorwaarde. Als een werkgever gebruikmaakt van de NOW-regeling , dan heeft het verlagen van de salarissen van werknemers op dit moment weinig nut omdat daarmee de loonsom lager wordt en de NOW-subsidie naar beneden wordt bijgesteld. Als een maatregel die voor een werknemer ingrijpend is, voor de werkgever weinig effect sorteert, dan redt die maatregel het hoogstwaarschijnlijk niet. Het belang van de werknemer bij behoud van zijn loon is immers groot en het belang van de werkgever bij de wijziging is beperkt.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden