Contact met werknemer tijdens ziekte

Als werkgever wilt u graag op de hoogte blijven hoe het gaat met u zieke werknemer. Daarom heeft een werkgever vaak regelmatig contact met de zieke werknemer. U wilt hierbij voldoen aan de regels en verplichtingen  bij ziekteverzuim. Maar wat zijn de regels en verplichtingen?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goede begeleiding. Hierbij is goede communicatie cruciaal. Dit doet u als werkgever samen met een arbodienst of bedrijfsarts. Het contact kan ervoor zorgen dat uw medewerker gemotiveerd wordt om te werken aan zijn herstel.

Welke vragen mag u stellen als werkgever?


Als werkgever mag u niet alle vragen stellen, zoals medische vragen. Daar heeft u een bedrijfsarts voor nodig. Deze kan bepalen of iemand echt ziek is. Vragen die u wel kan stellen aan uw zieke werknemer :
Hoe lang denk je dat het verzuim gaat duren?
Wat kan ik als werkgever doen om te helpen?
Op welke adres en telefoonnummer ben je te bereiken?
Welke werkzaamheden kun je mogelijk wel doen?

Wet verbetering Poortwachter


De wet verbetering Poortwachter gaat over het helpen van werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Als werkgever bent u verplicht om te handelen volgens deze wet.  Dat zijn de volgende stappen:
1.
Ziek melden bij arbodienst of bedrijfsarts en leg afspraken vast
2.
Probleemanalyse laten uitvoeren
3.
Plan van Aanpak maken
4.
Voorgang bespreken met werknemer
5.
Re-integratiedossier bijhouden
6.
Ziek melden bij UWV
7.
Jaarevaluatie doen
8.
Werk en werkplek aanpassen
9.
Re-integratieverslag maken
10.
WIA aanvragen
Aan de hand van deze stappen weet je wanneer je contact moet opnemen met je zieke werknemer.

Regels contact werknemers opnemen in een verzuimprotocol


Een verzuimprotocol kan gemaakt worden waarin beschreven staat wat er precies gebeurt vanaf de ziekmelding. Dit geeft u als werkgever houvast. Zaken die hierin opgenomen kunnen worden:
-
Bereikbaarheid tijdens ziekte
-
Huisbezoek arbodienst

Verzuimgesprek voeren


Als een werknemer vaker kort ziek is, kunt u ook een gesprek met hem voeren. Dit wordt een verzuimgesprek genoemd. Dit gesprek wordt gehouden om te onderzoeken naar mogelijk werk gerelateerde oorzaken en oplossingen. Hierin worden geen medische details besproken met de werknemer.

Bron: Ondernemen met personeel
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden