De regulering van werk

Er moet drastisch en snel ingegrepen worden in de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van de commissie-Borstlap die onderzoek deed naar de regulering van werk. De adviezen zijn gericht op geen payroll-constructies meer op te tuigen, mogelijkheden voor deeltijdontslag uit te breiden en ontslag makkelijker te maken.

De reden dat de commissie komt met een reeks adviezen is, omdat indien de economische groei omslaat. De arbeidsmarkt niet op orde is. In het advies blijven er uiteindelijk drie type werknemers over: zelfstandigen, werknemers met een vast contract voor (on)bepaalde tijd en uitzendkrachten.

Vaste arbeidscontracten flexibeler


Dit moet ervoor zorgen dat het aantal flexcontracten omlaag. Dit omdat zowel flexwerkers als werkgevers niet in deze groep investeren. Deze groep heeft geen verzekeringen, geen pensioenopbouw en de kosten van deze risico’s worden op de maatschappij afgewenteld. De commissie adviseert vaste arbeidscontracten flexibeler te maken. Dit kan door ondernemers de mogelijkheid te bieden bij tegenwind personeel minder te laten werken en ook minder loon aan te bieden.

Ontslagrecht soepeler


Door het ontslagrecht soepeler te maken nemen werkgevers iemand sneller in vaste dienst. Zo valt er nog veel te winnen bij ontslag op persoonlijke gronden. Nu is het zo dat een werkgever een uitgebreid dossier moet opbouwen voordat hij tot ontslag over kan gaan. De commissie adviseert hier een einde aan te maken. Wel stelt de commissie voor dat de rechter een ‘boete’ – een hoge ontslagvergoeding -  op kan leggen als de zaak slecht is onderbouwd. Daar moet een preventieve werking vanuit gaan om mensen gemakkelijk te ontslaan aldus Borstlap.

Belastingvoordelen voor zzp’er


Om het aantal flexcontracten terug te dringen moet er ook een einde komen aan belastingvoordelen als de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De commissie adviseert het om te draaien, in plaats van een voordeel voor de ondernemer een voordeel voor het ondernemerschap in de vorm van een belastingvoordeel op investeringen van zzp’ers.

NU.nl, 24 januari 2020