Dit moet u regelen vóór 1 augustus 2022 als ondernemer!

De richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden dient er voor te zorgen dat medewerkers op een toegankelijke manier volledige geïnformeerd worden over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Dit verplicht u als werkgever om de huidige en toekomstige arbeidsovereenkomsten, evenals het personeelshandboek, aan te passen. Lees hieronder de punten.

Uitbreiding informatieplicht werkgever


De informatieverplichting voor werkgevers wordt sterk uitgebreid. Momenteel moet u medewerkers informeren over het loon en de datum van indiensttreding. Met de uitbreiding van de informatieplicht komt hier informatie als verlofregelingen, de procedure bij beëindigen van een contract en de duur van een proefperiode bij.

Verbod op nevenwerkzaamheden nietig


U moet een gedegen reden hebben voor een verbod op nevenwerkzaamheden. Als werkgever heeft u vanaf de ingangsdatum een objectieve rechtvaardiging nodig om nevenwerk te verbieden. Bijvoorbeeld door: de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of het naleven van de Arbeidstijdenwetgeving.

Studiekosten van verplichte opleiding voor werkgever


Werkgevers moeten verplichte scholing kosteloos aanbieden aan medewerkers. Medewerkers moeten soms opleidingen volgen om hun werk te blijven doen. Denk aan: verplichte scholing in de advocatuur, in de zorg of een BHV-cursus. Vanaf 1 augustus 2022 moeten deze opleidingen kosteloos aangeboden worden door u als werkgever.

Werknemer mag verzoek doen om meer voorspelbare vorm arbeid


De positie van medewerkers met een onvoorspelbaar werkpatroon wordt versterkt. Met de ingang van de nieuwe wet wordt verwacht dat u een voorspelbaar werkpatroon creëert. Zo informeert  u medewerkers over de normale werktijden en eventueel tijden van overwerken. Een medewerker of oproepkracht mag bij onverwachte uren altijd weigeren.

Zo bent u als werkgever goed voorbereid


Check of u studiekostenbeding aansluit bij de nieuwe regels.
Check of u nevenwerkzaamhedenbeding ook geldt na intreding van de wet.
Check of u contracten voldoen aan de nieuwe regels omtrent de informatieplicht.
Zorg ervoor dat u werktijden en overuren duidelijk bespreekt met medewerkers.
Zorg ervoor dat schriftelijke verzoeken, na 1 augustus, op tijd worden behandeld.

Invoering betaald ouderschapsverlof


Naast de wijzigingen gericht op de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is er nog een wijziging in augustus. Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers met een kind dat nog geen 1 jaar oud is aanspraak op deels betaald ouderschapsverlof. Hierdoor kan er een toename zijn van jonge ouders die ouderschapsverlof willen opnemen. Met onderstaand stappenplan zorgt u ervoor dat u hierop goed bent voorbereid.

Stap 1: Wie heeft aanspraak op betaald ouderschapsverlof?
Inventariseer voor 2 augustus 2022 welke werknemers op dit moment een kind hebben dat op 2 augustus 2022 nog geen 1 jaar oud is.

Stap 2: Wie gaat verlof opnemen?
Inventariseer hoeveel ouderschapsverlof de werknemer al opgenomen heeft en hoeveel hij tot 2 augustus 2022 nog op gaat nemen. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal diensturen per week. Dit verlof kan hij tot de achtste verjaardag van zijn kind opnemen. De negen weken betaald ouderschapsverlof zijn onderdeel van het totale ouderschapsverlof.

Stap 3: Wie krijgt binnenkort aanspraak op betaald ouderschapsverlof?
Inventariseer welk van de ouders van jonge kinderen van plan is om (betaald) ouderschapsverlof op te nemen en zo ja, wanneer.

Stap 4: Wie is van plan verlof op te nemen?
Inventariseer welke werknemers binnenkort ouder worden en dan dus aanspraak hebben op (betaald en onbetaald) ouderschapsverlof.

Stap 5: Wie wil wanneer verlof?
Inventariseer welk van de aanstaande ouders van plan is om (betaald) ouderschapsverlof op te nemen en zo ja, wanneer. Het kan voor de planning handig zijn de aanstaande ouders die aanspraak hebben op partnerverlof ook te vragen of, en zo ja, wanneer zij van plan zijn om dat verlof op te nemen.

Uiteraard kan u het ook uitbesteden aan P&O Support zodat wij dit voor u op orde maken.