Een zieke werknemer kost tussen de €250 en €400 per dag!

De telefoon gaat. Een werknemer meldt zich ziek en verteld wat hij mankeert. Als werkgever wilt u maar één ding weten: wanneer komt de werknemer terug? Als werkgever kunt u hier zelf een bijdrage aan leveren. Er zijn namelijk manieren om een snelle terugkeer te bewerkstelligen en zelfs om verzuim te voorkomen. Maar hoe doet u dat?

Kosten per dag


Eén verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. Van het langdurend verzuim (>6 weken) valt een derde uit door psychische klachten. Mensen die overspannen raken, kunnen zo’n vijf tot zes maanden uit de running zijn. Is er sprake van een burn-out of depressie, dan kan het verzuim nog een aantal maanden langer duren.

In de eerste helft van 2019 was de gemiddelde duur van het psychisch verzuim 226 dagen. Bij een burn-out loopt dit gemiddelde zelfs op naar 294 dagen. De kosten kunnen dus flink oplopen en voor (kleinere) mkb’ers kan dat een zware last zijn.

Personeelsbeleid belangrijker dan verzuimbeleid


Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is een goed personeelsbeleid belangrijker dan een verzuimbeleid. Als werkgever kunt u heel wat doen om ziekteverzuim zowel te beperken als te voorkomen en inzetbaarheid te vergroten. Zorg dat u als werkgever weet wat er op de werkvloer speelt en wat uw medewerkers drijft. Oprechte interesse is nooit vervelend, zolang u deze vragen maar niet alleen stelt bij een functioneringsgesprek of een ziekmelding. Interesse moet er altijd zijn.

Tips om verzuim te verlagen


1.
Voorkom stress, hoge werkdruk en overbelasting
2.
Zorg voor een gezonde werkplek
3.
Zorg voor een prettige sfeer
4.
Geef het goede voorbeeld.
5.
Zorg voor een ziekteverzuimbeleid / inzetbaarheidsprotocol met duidelijke regels.
6.
Zit bovenop de re-integratie

Ziekteverzuim vraagt maatwerk


Het is belangrijk om contact te houden met uw medewerker tijdens het verzuim, sociaal betrokken te zijn en te zorgen voor een veilige sfeer om problemen te bespreken. Maar het allerbelangrijkste is om te zorgen voor een goed personeelsbeleid om verzuim tegen te gaan.

P&O Support ondersteunt en adviseert u graag bij het opstellen van een goed personeelsbeleid. En biedt ook oplossingen en een aanpak bij verzuim. Daarnaast ondersteunt P&O Support als re-integratiebureau werkgevers en werknemers bij re-integratietrajecten.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden