Failliet door langdurige zieke medewerker?

Misschien heeft u organisatie op dit moment niet te maken met een langdurig zieke medewerker, maar de kans is groot dat er een moment komt dat u er wel een heeft. Een verzuimdossier kost u al snel € 100.000. MKB-bedrijven hebben vaak een bepaalde mening over arbodienstverlening. Zoals dat het gaat om dure abonnementen verkopen, dat ze niet klaarstaan op het moment  dat u ze nodig heeft of een vaak genoemde reden is dat de werkgever nog nooit iemand heeft gehad die langdurig ziek is. Ondanks dit dient u toch een contract met een arbodienst af te sluiten.

Arbodienst verplicht


Het werken met een arbodienst is verplicht. Iedere werkgever in Nederland moet volgens de Arbowet passende zorg aan zijn medewerkers bieden, zieke medewerkers begeleiden en ze goed voorlichten over arbeidsrisico’s. Ook al heeft u maar één werknemer in loondienst met een 0-urencontract, dan is een arbodienst verplicht.

Waarom is een arbodienst verplicht?


De reden dat het werken met een arbodienst verplicht is opgenomen in de Arbowet is eenvoudig: U moet als werkgever zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en voor passende verzuimbegeleiding. In de Arbowet staat opgenomen dat een arbodienst u ondersteunt bij vier kerntaken:
Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim
Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PMO of PAGO)
Aanstellingskeuringen
Uitvoeren en opstellen van de Risico inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
De eerste drie taken moet u door een bedrijfsarts laten uitvoeren. De RI&E kan uitgevoerd worden door deskundigen zoals P&O Support.

Iedere werkgever heeft een zorgplicht en volgens de Arbowet is de minimale vereiste een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Heeft u dat niet? Dan riskeert u bij controle van de Inspectiedienst SZW een boete.
 
Bron: HR Navigator
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden