Geboorteverlof in 2020

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op meer geboorteverlof. Maar wat zijn de nieuwe regels? Hoe vraagt u een uitkering geboorteverlof aan?

WIEG


De uitbreiding van het geboorteverlof is onderdeel van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Deze wet werd van kracht op 1 januari 2019. Door deze wet krijgen met name partners recht op meer vrije dagen. Het doel is dat ouders de zorg voor hun baby beter kunnen verdelen.

Geboorteverlof partner


Uw werknemer heeft direct na de bevalling van zijn partner recht op een hele werkweek verlof. Het gaat hierbij om betaald verlof. U moet het volledige loon doorbetalen. Het geboorteverlof mag meteen worden opgenomen na de geboorte, maar u werknemer mag zijn verlofdagen ook verspreid opnemen binnen de eerste vier weken na de bevalling. U mag als werkgever geen voorwaarden stellen aan de opname van deze aan de opname van deze verlofdagen.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020


Op 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof uitgebreid. In de eerste zes maanden na de geboorte mag u werknemer ook aanvullend geboorteverlof opnemen van minimaal 1 week en maximaal 5 weken.
Tijdens aanvullend geboorteverlof krijgt u werknemer 70 procent van zijn loon. u vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV.

Eisen aanvullend geboorteverlof


Voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof gelden deze eisen:
-
Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
-
U werknemer is de partner van de moeder van het kind.
-
U werknemer heeft eerst standaard geboorteverlof opgenomen (1 week).

Als werkgever moet u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof aanvragen voor u werknemer. Dit kan pas nadat het kind geboren is.
De volgende gegevens dienen gedeeld te worden via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal van UWV.
-
De geboortedatum van zijn kind
-
Het aantal weken dat hij verlof wil opnemen
-
De ingangsdatum van het verlof
-
Een verklaring dat hij al het standaard geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek heeft opgenomen.

Bij de aanvraag kunt u kiezen of het UWV de uitkering rechtstreeks aan u werknemer moet betalen of aan uw. U bent verplicht de volledige uitkering aan uw werknemer te betalen.

Aanvullend geboorteverlof in overleg


U werknemer heeft recht op aanvullend geboorteverlof. Hij mag de verlofdagen in principe opnemen wanneer hij wil, binnen de eerste zes maanden na de geboorte van zijn kind. U mag hierover wel in gesprek gaan met uw werknemer. Als er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag u, in overleg met u werknemer, het verlof anders inroosteren.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden