Hitteplan voor uw personeel maken

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van uw personeel. Het is dus belangrijk om een eigen hitteplan op te stellen dat voldoet aan de regels. Maar hoe doet u dat?

In een hitteplan of hitteprotocol zet u de maatregelen die genomen moeten worden zodra er sprake is van aanhoudende warmte op de werkplek. De Arbowet schrijft dat u moet zorgen voor een ‘behaaglijk werkklimaat’.

Nationaal Hitteplan


In Nederland kennen we het Nationaal Hitteplan. Dit plan is met name bedoeld voor bedrijven en instellingen in de zorgsector die te maken hebben met kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, zwangere vrouwen en zieken.

Bij een grote kans op aanhoudend warm weer geeft het KNMI samen met het RIVM een waarschuwing af aan de zorgsector, zodat er op tijd maatregelen genomen kunnen worden.

Op basis van de verwachte risico’s worden dan landelijk tips gegeven zoals: blijf voldoende water drinken, draag dunne kleding, zoek de schaduw op en vermijd inspanning. Als ondernemer kunt u uw eigen hitteplan laten aansluiten op het Nationaal Hitteplan.

Tropenrooster


Een tropenrooster is een aanpassing van de werktijden vanwege het warme weer. Een optie is om werknemers op het heetst van de dag een lange pauze te geven. Dus de werktijden aan te passen naar bijvoorbeeld van 8:00 tot 12:00 uur en/of van 16:00 tot 19:00 uur. Het is wel goed om dit vooraf te laten vastleggen en te delen met de werknemers. Als de werktijden namelijk in strijd zijn met de afspraken in de cao of de individuele arbeidsovereenkomst, moeten werknemers tekenen voor akkoord.

Temperatuurgrens


Als bedrijf mag u zelf bepalen wanneer het hitteplan in werking treed. In de Arbowet staat dat de temperatuur op de werkplek geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van je personeel. Er zijn maatregelen mogelijk om te zorgen dat de werkplek altijd behaaglijk gehouden kan worden, zoals via airconditioning.

Elk bedrijf is verplicht om een Risico inventarisatie en evaluatie te hebben. Dit kan ingezet worden om uit te zoeken wat per werkplek de grenzen zijn voor een goede gezondheid. P&O Support kan u helpen bij het opstellen van een RI&E.

Inhoud hitteplan


In het hitteplan dient beschreven te worden wanneer het hitteplan in werking treedt, bij welke temperaturen en/of omstandigheden. Daarna somt u de maatregelen op die er genomen moeten worden zodra dit het geval is. Tip: probeer het niet te lang te maken en bijvoorbeeld 8 tot 10 duidelijke regels op te stellen. Hieronder staan een aantal voorbeelden van regels:

  • Er mag geen zwaar werk gedaan worden. Namelijk: ...
  • Er moet minimaal om de twee uur gepauzeerd worden. Neem pauzes van minimaal 10 minuten in een koele omgeving (schaduw).
  • Het tropenrooster treedt in werking. Er mag niet gewerkt worden tussen 12:00 en 16:00 uur.
  • Er moet genoeg koud drinkwater beschikbaar zijn voor alle werknemers, zeker als zij in de buitenlucht werken. Zorg voor extra flesjes water. Moedig elkaar aan om voldoende te drinken.
  • Alleen noodzakelijke verlichting en apparaten mogen aangezet worden. Na gebruik direct weer uitzetten om extra warmte te voorkomen.
  • Draag luchtige kleding. Zorg wel dat de kleding veilig, schoon en netjes is. Als er buiten gewerkt wordt, zorg dan voor beschermende kleding, schaduw en zonnebrandcrème.
  • Ventilatie, zonnewering en/of airco moet goed werken, anders mag er niet gewerkt worden bij deze temperaturen.
  • Neem bij medische klachten direct contact op met de bedrijfsarts.

Zorg dat de werknemers op de hoogte zijn van het hitteplan, neem het bijvoorbeeld op in het personeelshandboek en wijs erop zodra het van toepassing is. Dan voldoet u aan de wet en zorgt u ervoor dat uw werknemers gezond en fit blijven.