In kaart brengen gezondheid en veiligheid

De Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een middel om de gezondheid en veiligheid binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Dit is verplicht voor elke werkgever die medewerkers in dienst heeft. Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie worden (mogelijke) gevaren in kaart gebracht. Vervolgens wordt nagegaan of deze gevaren ook daadwerkelijk tot risico’s voor mensen of goederen leiden of kunnen leiden. Het belangrijkste doel van de RI&E is om het management te ondersteunen bij het voeren van een structureel arbeidsomstandighedenbeleid, de aanwezige risico’s te verminderen en de werkomstandigheden te verbeteren. Zo wordt bijv. letsel door ongevallen voorkomen, waardoor verzuim minimaliseert en de inzetbaarheid van de medewerkers vergroot.

Ondersteuning bij RI&E


Een belangrijk effect is dat door het uitvoeren van de RI&E leidinggevenden en een deel van het personeel meer betrokken worden bij arbozorg en dat dit daardoor meer voor hen gaat ‘leven’. Als werkgever heb u meer inzicht in de risico’s binnen het bedrijf en wat u hieraan kunt doen. Soms zijn er maar enkele acties nodig om medewerkers veilig te kunnen laten werken. Werknemers die in een veilige werkomgeving werken zijn productiever dan wanneer zij in een onveilige situatie werken. Wist u dat wij u kunnen helpen en het opstellen van de RI&E uit handen kunnen nemen? Binnen onze organisatie zijn enkele medewerkers gespecialiseerd en opgeleid om de RI&E uit te voeren. Wij volgen diverse stappen, gaan in gesprek met de medewerkers, verzorgen een rondgang door uw bedrijf en nemen ook de verslaglegging uit handen.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden