Ja, dat kan. In de wet (art. 7:641 Artikel 641 BW) staat dat een werknemer zijn vakantiedagentegoed bij zijn uitdiensttreding mee mag nemen naar zijn nieuwe werkgever.

Dit gaat als volgt: de werkgever betaalt het loon over het openstaande vakantiedagentegoed bij uitdiensttreding aan de medewerker uit. Vervolgens stelt hij een schriftelijke verklaring op waarin staat op hoeveel openstaande, niet genoten vakantiedagen de medewerker nog aanspraak had bij haar uitdiensttreding en wanneer die zijn opgebouwd.
De medewerker kan deze verklaring aan haar nieuwe werkgever overhandigen. De nieuwe werkgever moet de medewerker dan in de gelegenheid stellen om haar vakantiedagen, weliswaar zónder behoud van loon, op te nemen. De nieuwe werkgever mag het opnemen van de wettelijke vakantiedagen niet weigeren. Over het opnemen van de bovenwettelijke vakantiedagen mogen de nieuwe werkgever en de medewerker wel afwijkende afspraken maken.

Bron: XpertHR
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden