Minder zorgen over ziekteverzuim

Werknemers hebben zich vorig jaar vaker ziek gemeld dan voorheen en het verzuim duurde ook langer. Dat hebben arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare onderzocht, die zicht hebben op het verzuim van zo'n miljoen werknemers. Als werkgever wilt u geen zorgen hebben om ziekteverzuim.

P&O Support neemt zorgen weg


Wij regelen alles rondom ziekteverzuim van u medewerkers. De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. In deze wet staat wat u als werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat zowel u als werkgever als de werknemer verantwoordelijk is voor de re-integratie van de werknemer. Wij kunnen dit voor u doen vanaf de melding van de ziekte tot het opstellen van een plan van aanpak.

Ziekteverzuim voorkomen


Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelf voorkomen van verzuim is van groot belang voor uw bedrijfsvoering. Voorkomen is beter dan genezen. Als werkgever heeft u verplichtingen met als doel ziekmeldingen te voorkomen. Onder andere moet u zich houden aan de Arbowet. Met een goed beleid kunt u verzuim voorkomen. Bijvoorbeeld doordat u de risico’s binnen uw bedrijf inzichtelijk maakt via een Risico-inventarisatie en evaluatie.

Tips om verzuim te verlagen


Hierbij een aantal tips die u als werkgever kunt inzetten om het verzuim te verlagen.
1. Voorkom stress, hoge werkdruk en overbelasting
2. Zorg voor een gezonde werkplek
3. Zorg voor een prettige sfeer
4. Geef het goede voorbeeld
5. Zorg voor een ziekteverzuimbeleid / inzetbaarheidsprotocol met duidelijke regels
6. Zit bovenop de re-integratie

Bent u op zoek naar een ervaren partij die u kan adviseren op verzuimgebied? Die samen met u het verzuimbeleid regelt? P&O Support regelt uw verzuimaanpak. Nieuwsgierig naar onze werkwijze? Neem dan contact met ons op via info@posupport.nl, zodat we een afspraak kunnen plannen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.