Na de vakantie in quarantaine is de rekening voor de werkgever?

Sinds 15 juni kan er weer naar veel Europese bestemmingen op vakantie gegaan worden. Landen met een code geel krijgen het reisadvies: ‘vakantiereizen, let op veiligheidsrisico’s. Voor landen met een code oranje geldt: ‘vakantiereizen afgeraden’. Bij terugkomst uit het oranje gebied geldt het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Maar als medewerkers niet thuis kunnen werken, voor wiens rekening zijn dan de 10 dagen verlof? Voor u als werkgever of voor uw medewerker?

Geen arbeid, geen loon


Tot 1 januari 2020 gold de hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’. Als een medewerker geen arbeid verrichtte had hij geen recht op loon. Hier waren uiteraard wel uitzonderingen op. Met ingang van 1 januari 2020 is de wetgeving (artikel 7:628 Burgerlijk Wetboek) gewijzigd. De nieuwe hoofdregel luidt dat een medewerker recht heeft op loon, ook als hij de arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het niet verrichten van de arbeid voor de rekening van de medewerker moet komen. Met andere woorden: een werkgever is, ook als de medewerker geen arbeid verricht, verplicht loon te betalen. Met deze nieuwe hoofdregel is de bewijslast verschoven van de medewerker naar de werkgever. Het is aan een werkgever om te bewijzen dat de medewerker niet bereid is de arbeid te verrichten en dat dit voor rekening van de medewerker moet komen. Medewerkers die staken of te laat komen, zullen dus nog steeds geen recht hebben op loon.

Op vakantie naar een gebied met code oranje


Indien een medewerker er voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code oranje dan is dit een bewuste keuze, de medewerker weet dat van hem verwacht wordt dat hij na terugkeer in quarantaine gaat. Dit weet de medewerker op voorhand, daardoor kan gesteld worden dat de medewerker willens en wetens de keus maakt om na de vakantie 10 dagen geen arbeid te kunnen verrichten. Deze medewerker heeft dus geen recht op loon wanneer hij geen arbeid kan verrichten tijdens een periode van thuisquarantaine. Indien een medewerker vanuit huis kan werken dan zal het loon moeten worden doorbetaald.

Advies voor werkgever


Het is verstandig om als werkgever medewerkers van te voren te bespreken met uw werknemers wat de consequenties zijn als zij naar een oranje gebied vertrekken. Als werkgever is het verstandig om af te raden om naar landen te reizen waarvoor code oranje geldt. Wanneer een werknemer ondanks het advies toch gaat en 10 dagen in thuisquarantaine gaat na terugkeer en geen werk kan uitvoeren dan heeft deze geen recht op loon.

Belangrijk om te weten:


-
Als werkgever mag u uw werknemer die uit een oranje gebied komt verplichten om 10 dagen in
quarantaine te gaan. Dit mag omdat hiermee de gezondheid van andere werknemers wordt beschermt. Dit valt onder de zorgplicht. Als werkgever bent u verplicht om zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkplek.
-
Het loon dient alleen doorbetaald te worden als de werknemer vanuit huis kan werken, anders niet.
-
Indien een werknemer naar een land met code geel afreist, maar dat land gaat tijdens de vakantie op code
oranje. Dan heeft de werknemer (ook als hij niet kan thuis werken) recht op loon. De werknemer kon namelijk op het moment van afreizen niet weten dat hij na terugkeer in thuisquarantaine zou moeten en dus niet naar het werk kan komen.