Nieuwe werknemers vinden blijft een uitdaging

De arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen meer banen bij en de werkloosheid daalde licht. Bovendien nam het aantal vacatures toe.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Eind december 2019 is het aantal openstaande vacatures opgelopen tot 291.000. De sectoren waar de meeste openstaande vacaturen staan zijn: de handel, de zorg en de zakelijke dienstverlening. In sommige branches bereikte het aantal openstaande vacatures zelfs een nieuwe hoogtepunt, zoals in het onderwijs. In zeven bedrijfstakken nam het aantal vacatures juist iets af, met de grootste afname in de bouwnijverheid.

Meer banen, meer werk


Het aantal banen nam in het vierde kwartaal van 2019 met 48.000 toe tot in totaal 10.740.000 banen. Dit zijn banen van zowel werknemers als  zelfstandigen. Het aantal banen van zelfstandigen blijft toenemen en is sinds begin 2015 niet zo hoog geweest. Werkenden zijn gemiddeld 28 uur per week aan het werk; mannen werkten gemiddeld 32 uur per week, vrouwen 23 uur.

Daarnaast krijgen steeds meer werknemers een vaste baan. In het vierde kwartaal waren dit er 5,6 miljoen, 250.000 meer dan een jaar eerder. Het gaat om werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (tool) en een vast aantal uren per week. Het aantal flexibele werknemers is in de loop van 2019 gaan dalen. Mogelijk zet deze daling door vanwege de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020.

Werkloosheid blijft dalen


Het aantal werklozen neemt af. Dit komt mede doordat werklozen werk vinden of zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal van 2019 is het gedaald met 3.000 naar in totaal 316.000. Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk , blijft ook dalen.

Rendement, 21 februari 2020
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden