Nieuwe wetten 2021 voor MKB

In 2021 zijn er belangrijke nieuwe wetten voor ondernemers met personeel. De 8 belangrijkste wetswijzigingen voor werkgevers in het midden- en klein bedrijf hebben we kort toegelicht.

1.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)


Vanaf 2021 is er de Baangerelateerde Investeringskorting. Deze wordt ingezet om werkgevers te helpen toch te investeren in (en na) coronatijd. Hierbij kan gedacht worden aan een investering, zoals de aankoop van een nieuwe machine, zonnepanelen of elektrische bestelauto. De korting kan verrekend worden met de loonheffingen. Meer weten over deze regeling? Lees het hier.

2.

MKB krijgt hulp bij omscholing personeel


In 2021 investeert het kabinet in het omscholen van personeel naar beroepen in sectoren waar een tekort is aan arbeidskrachten. Er wordt nog bekend gemaakt om welke beroepen dit precies gaat. Het gaat ook om banen die nodig zijn om de klimaat- en energietransitie uit te voeren. Indien u een werknemer wilt laten omscholen, dan wordt de helft betaald door het bedrijf. De overheid betaalt de andere helft.

3.

Nieuw minimumloon 2021


Het minimumloon in 2021 voor volwassenen vanaf 21 jaar is 1.684,80 euro bruto per maand. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2020.
Het minimumjeugdloon stijgt daarmee ook.

4.

Vrije ruimte WKR aangepast


De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is aangepast in 2021. Daardoor heeft u als ondernemer minder ruimte om je werknemers belastingvrije bepaalde werkmiddelen, cadeaus of vergoedingen te geven. Buiten de vrije ruimte om kunt u als ondernemer wel belastingvrij blijven geven als die vallen onder de ‘gerichte vrijstellingen’ van de WKR.

5.

Alleen vergoeding voor gemaakte reiskosten


Veel werkgevers betalen een vaste reiskostenvergoeding aan hun werknemers. Als reiskosten niet worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat werknemers veel thuiswerken, mag u sinds 1 januari niet meer belastingvrij een vergoeding geven.

6.

Compensatie transitievergoeding 2021


Sinds 1 januari 2021 kunt u ook compensatie krijgen voor betaalde transitievergoedingen na bedrijfsbeëindiging door pensioen of overlijden. Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze compensatie, namelijk:
-
U ontslaat werknemers omdat u onderneming is beëindigd vanwege pensioen of overlijden.
-
U onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst.
-
De vergoeding was verschuldigd in een periode van zes maanden voor het ontslag, of negen maanden na
het ontslag.

7.

Geen strafheffing voor vervroegde uittreders


Er is een tijdelijke vrijstelling van de regeling vervroegd uittreden (RVU-regeling). Hierdoor kunt u afspraken maken met u werknemer om eerder te stoppen met werken zonder dat u een strafheffing moet betalen.

8.

Startup krijgt sneller verblijfsvergunning personeel


Jonge innovatieve bedrijven (startups) worden geholpen om buitenlands personeel aan te nemen. Als u een startup hebt kunt u door de nieuwe regeling sneller een verblijfsvergunning voor kennismigranten krijgen. Let op hier zit wel een voorwaarde aan, namelijk dat de buitenlandse werknemer een salaris krijgt in combinatie met een aandeel in u bedrijf.