Nieuwe wetten 2023 voor werkgevers

Als werkgever moet u ieder jaar rekening houden met nieuwe wetten. Op 1 januari 2023 gaan er veel nieuwe wetten in, maar met welke wetswijzigingen moet u als werkgever rekening houden? Er gaat flink wat veranderen. Hieronder een opsomming van deze wetten:

1.

Extra stijging minimumloon 2023


Vanwege de inflatie is er een extra stijging van het wettelijk minimumloon. Hierdoor zal op 1 januari 2023 het minimumloon met 10,15 procent omgaan. Werknemers van 21 jaar en ouder hebben vanaf 1 januari 2023 recht op een brutoloon van minimaal 1.923,40 euro per maand. Dat is 12,40 euro per uur bij een 36-urige werkweek.

De cao-lonen zullen naar verwachting ook flink stijgen. Daarom is het goed om als werkgever te bekijken wat er in de cao van uw bedrijf staat. U dient te zorgen dat de lonen op tijd aangepast zijn, anders kunt u een boete ontvangen voor onderbetaling. Daarnaast het advies om goed te kijken wat mogelijk is voor uw werknemers om te zorgen dat ze bij uw organisatie blijven werken. Door de inflatie zal er sneller om een salarisverhoging gevraagd worden.

2.

Tijdelijke uitbreiding WKR 2023


De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2023 tijdelijk omhoog. Het gaat om 3 procent over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom. Dit zorgt ervoor dat uw kosten als werkgever iets worden gecompenseerd. Dit geeft u ruimte om werknemers in 2023 meer cadeaus, werkmiddelen en vergoedingen te geven zonder dat u hier loonbelasting over hoeft te betalen.

3.

Hogere thuiswerkvergoeding 2023


Per 1 januari wordt de belastingvrije vergoeding voor thuiswerken verhoogd van 2 euro naar 2,13 euro per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag u ze als werkgever 2,13 belastingvrij geven. Als u besluit een hogere vergoeding te betalen dient u over het meerdere wel belasting af te dragen.

4.

Reiskostenvergoeding naar 21 cent per kilometer


De onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijk reizen wordt aangepast. De huidige vergoeding bedraagt 19 cent per kilometer. Dit wordt 21 cent per kilometer vanaf 1 januari 2023. U mag als werkgever zelf bepalen of u een reiskostenvergoeding geeft en hoe hoog die is. Alleen als er al afspraken over zijn gemaakt in een cao bent u verplicht die toe te passen.

Vanaf 2024 mag u 22 cent per kilometer onbelast vergoeden. Dit geldt ook voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen of een ander vervoermiddel gebruiken.  
 

5.

Lagere bijdragen ZVW 2023


De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2023 goedkoper uit. Dat levert u als werkgever een mooi voordeeltje op. De bijdrage daalt van 6,75 procent naar 6,68 procent. Dit heeft als gevolg dat u minder premie per werknemer betaald. Het maximumbijdrageloon stijgt wel. Dat is het bedrag waarover u de bijdrage ZVW berekent. Naar verwachting zal dit 66.952 euro zijn in 2023.

6.

Meer arbeidskorting in 2023


Uw werknemers kunnen in 2023 profiteren van meer arbeidskorting. Hierdoor houden uw medewerkers meer netto loon over. Dit wordt gedaan om de koopkracht in Nederland weer verder op gang te krijgen.

7.

Daling zelfstandigenaftrek 2023


Ondernemers kunnen steeds minder profiteren van zelfstandigenaftrek. Dit doet de overheid zodat het voor zzp’ers aantrekkelijker wordt om in loondienst te gaan. In 2023 kunt u maximaal 5.030 euro zelfstandigenaftrek krijgen. De komende jaren zal dit blijven dalen.

8.

Meer STAP-budget 2023


Het STAP-budget voor scholing wordt uitgebreid. Het kabinet zal jaarlijks 125 miljoen investeren in deze subsidie voor onderwijs. Hierdoor komt er meer ruimte voor werknemers om zich verder te ontwikkelen of om te scholen.

Wijs u werknemers hier op tijd op, want de vraag was enorm tijdens eerdere aanvraagperiodes. De eerste aanvraagperiode in 2023 start op maandag 2 januari om 10:00 uur.

9.

Wet werken waar je wilt


In deze wet is vastgelegd dat u een verzoek van u werknemer om thuis te werken in beginsel moet accepteren, als dit mogelijk is voor het type werk dat hij doet. Dat geldt ook voor verzoeken van thuiswerkers die juist op kantoor willen werken. Let op: voor kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers is er een uitzondering.

De wet Werken waar je wilt is een aanpassing van de bestaande Wet flexibel werken. Het voorstel is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Daarna zal de wet worden ingevoerd.

Meer nieuwe wetten in 2023


Naast de bovenstaande wetswijzigingen zijn er nog een aantal nieuwe wetten die u kunt verwachten, namelijk:
-
Er komen mogelijk nieuwe regels rondom het concurrentiebeding. In 2023 wordt de Tweede Kamer
daarover geïnformeerd.
-
Vanaf 1 januari 203 moet u kantoor minimaal energielabel C hebben.
-
De premiekorting op een collectieve zorgverzekering is in 2023 niet meer mogelijk voor u en uw personeel.
-
Als directeur van een bv moet u rekening houden met een aanpassing van de gebruikelijk-loonregeling
voor dga’s. U gaat mogelijk ook meer vennootschapsbelasting betalen.
-
Vanaf 1 januari 2023 kunt u geen oudedagsreserve (FOR) meer opbouwen.
-
Er is een wetsvoorstel ingediend om het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker te maken.
Pensioenen moeten zo beter aansluiten op de huidige arbeidsmarkt.
-
Ondernemers en werknemers met jonge kinderen moeten rekening houden met een aanpassing van de
kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag voor kinderopvang hangt in 2023 niet meer af van het aantal gewerkte uren.

Bent u benieuwd naar toekomstige wetswijzigingen voor u als werkgever of heeft u vragen over bovenstaande wetswijzigingen? Neem dan contact met ons op: info@posupport.nl of bel naar 0345 - 727400. Wij denken graag met u mee.

Bron: Ondernemen met personeel
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden