Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het coronavirus heeft een grote impact op ons allemaal (als ondernemer). Wanneer je als ondernemer een grote terugval hebt in werkzaamheden (verwachtte omzetverlies van minimaal 20%) kun je een tegemoetkoming in loonkosten ontvangen. Je kunt een voorschot ontvangen om de lonen door te kunnen betalen van je werknemers.
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u op dit moment druk bent met verschillende zaken waardoor u geen tijd heeft om deze aanvraag goed en volledig in te vullen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen zodat ook u recht heeft op de tijdelijke noodmaatregel!
 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) – WIJ HELPEN U GRAAG!


Op grond van de NOW kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Dit kan éénmalig met 3 maanden worden verlengd.
Belangrijk hierbij is dat de tegemoetkoming voorziet in zowel de loonkosten van vaste werknemers als werknemers met een flexibel contract (voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode). Daarnaast mogen werkgevers géén ontslag aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen en betalen zij het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Tot slot zal deze tegemoetkoming voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd door UWV. De regeling zal met terugwerkende kracht gaan werken (vanaf 1 maart 2020).
De regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers, maar de aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd. Op dit moment is er nog niets bekend over de
datum van inwerkingtreding, al zal dit op korte termijn gebeuren!
  • Voor werkgevers die al een toekenning hebben gekregen: deze vergunning blijft van kracht!
  • Voor werkgevers waarvan de vergunning is aangevraagd: de aanvraag wordt beschouwd als aanvraag voor de nieuwe regeling!
  • Voor werkgevers waarvan de vergunning nog niet is aangevraagd: hierover zal op korte termijn meer informatie bekend gemaakt worden!

Aanvraag indienen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
Op dit moment kunnen er nog geen nieuwe aanvragen ingediend worden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Wanneer er meer informatie bekend is, stellen wij u daarvan graag op de hoogte.
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u op dit moment druk bent met verschillende zaken waardoor u geen tijd heeft om deze aanvraag goed en volledig in te vullen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen zodat ook u recht heeft op de tijdelijke noodmaatregel!
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via mail of telefoon.