Omgaan met verlof tijdens de coronacrisis

Ik heb mijn werknemer nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken? Mag u een werknemer verplichten verlof op te nemen als er geen of onvoldoende werk is? Kan een werknemer terugkomen op zijn genomen verlof, omdat hij nu niet meer op vakantie kan?

De uitbraak van het coronavirus roept veel vragen bij werkgevers op. Op deze pagina vind u een overzicht van veelgestelde vragen omtrent verlof. Zowel werkgevers als werknemers zijn op zoek naar mogelijkheden om vakantiedagen en verlof strategisch in te zetten. Werkgevers die onvoldoende werk hebben, vinden het prettig als de werknemers nu vakantiedagen opnemen. Werknemers willen op hun beurt nu geen vakantie-uren opmaken, omdat zij nu thuis zitten en niet op vakantie kunnen.

1. Ik heb mijn werknemer nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken?


Als zich in een onderneming onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de werknemer niet kan worden gemist, dan heeft de werkgever de bevoegdheid om op zijn eerdere instemming met de vakantieaanvraag van de werknemer terug te komen. De werkgever moet hiervoor wel zwaarwichtige redenen hebben.

Het is uiteraard verstandig om in dit soort gevallen direct met de werknemer in overleg te treden. Of de werkgever van de werknemer mag vragen zijn vakantieplannen aan te passen en of de werknemer met dat verzoek van de werkgever moet instemmen, hangt ook weer af van de omstandigheden van het geval.

Van de werkgever wordt in dit soort gevallen wel verlangd dat hij de werknemer een vergelijkbaar alternatief biedt en dat hij eventuele (annulerings)kosten van de werknemer vergoedt. Maar aangezien de meeste reisorganisaties de geboekte vakanties zelf al annuleren, vallen die kosten wel mee.

2. Mag u een werknemer verplichten verlof op te nemen als er geen of onvoldoende werk is?


Nee, u mag dat niet verplichten. Wettelijk gezien kan een werknemer zelf bepalen wanneer hij of zij verlof neemt. Wel kunt u gezien de bijzondere tijd in overleg gaan om het opnemen van verlof te stimuleren. Als een medewerker genoeg verlofdagen heeft terwijl de hoeveelheid werk afneemt, mag u aangeven dat het opnemen van verlof wordt gewaardeerd.

3. Kan een werknemer terugkomen op zijn genomen verlof, omdat hij nu niet meer op vakantie kan?


Als een werknemer een vakantieaanvraag heeft ingediend die door de leidinggevende al is goedgekeurd, mag de werknemer die in niet eenzijdig intrekken. Het verlof staat in principe vast. De werkgever kan niet weten wat die werknemer tijdens dat verlof wil doen. Als een vakantievlucht is geannuleerd wegens corona, is dat niet automatisch een reden om als werknemer te vragen om het aangevraagde verlof terug te draaien. In de praktijk kan dit wel onderling overlegt worden. Als er voldoende werk is kan een werkgever hierop terugkomen en het verlof op een later moment inzetten. Stel dat het werk is teruggelopen, dan hoeft de werkgever het aangevraagde verlof niet in te trekken.