Ouders deels betaald ouderschapsverlof

De regeling voor ouderschapsverlof wordt per 2 augustus 2022 uitgebreid. Dit zorgt ervoor dat ouders vanaf dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Op dit moment is ouderschapsverlof in principe nog onbetaald. Maar wat heeft deze uitbreiding voor gevolgen voor u als werkgever?

Ouderschapsverlof vanaf augustus 2022


Wat houdt de uitbreiding van het ouderschapsverlof concreet in? Vanaf 2 augustus 2022 krijgen medewerkers de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. Deze verlofuitkering bedraagt 50% van het dagloon van de medewerker en maximaal 50% van het maximumdagloon. De eis die hierbij is gesteld is dat deze 9 weken betaald verlof in het eerste levensjaar van het kind moet worden opgenomen. Een optie is dat de uitkering verhoogd gaat worden naar 70% van het dagloon. De motie is aanvaard door de Eerste Kamer, maar het nieuwe kabinet dient hier nog mee in te stemmen. Voor de overige 17 weken blijft geleden dat het mogelijk is deze op te nemen tot het kind 8 jaar wordt. Dit gedeelte van het verlof is onbetaald.

Wat betekent dit voor u als werkgever?


Ouders zullen eerder geneigd zijn om verlof op te nemen, omdat het ouderschapsverlof niet langer onbetaald is. Dit zal ervoor zorgen dat u als werkgever eventueel vaker op zoek moet naar vervanging. Deze kosten zijn wel voor u als werkgever. Medewerkers moeten ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. Als werkgever mag u in principe niet weigeren. Zoals eerder aangegeven hoeft u als werkgever niet het loon door te betalen deze uitkering wordt gedaan vanuit het UWV.

Geboorteverlof


De partner van de moeder heeft ook recht op geboorteverlof. Dit bestaat uit maximaal vijf dagen betaald geboorteverlof. Daarnaast kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof krijgen. In deze weken hebben de partners recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximale)dagloon. Ook voor medewerkers die een kind adopteren of duurzaam in hun gezin opnemen, hebben recht op betaald adoptie- en pleegzorgverlof van zes weken.

Samengevat


Per 2 augustus 2022 hebben bij de geboorte van een kind:
moeders recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, doorbetaald door UWV
partners recht op geboorteverlof van vijf dagen, doorbetaald door de werkgever
partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby recht op nog eens vijf weken aanvullend
geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon
beide ouders recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de
geboorte, met een uitkering van 50% van het (maximum)dagloon (mogelijk wordt dit 70%)
beide ouders recht op onbetaald ouderschapsverlof van totaal 26 weken voor kinderen tot 8 jaar.

Bron: Randstad
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden