Personeel in de 1,5-meter-economie

De 1,5-meter-maatregel blijft voorlopig van kracht. De overheid wil dat werkgevers nadenken over een nieuwe manier van werken op veilige afstand. De vereiste afstand van 1,5 meter levert de nodige uitdagingen op voor werkgevers. Er zijn al diverse slimme oplossingen bedacht, waardoor het werk in aangepaste vorm verder kan. Denk hierbij aan stickers, stoplichten en looplijnen in winkels en kantoren. Maar hoe gaat u klanten bedienen op 1,5 meter? En hoe zorgt u dat personeel de 1,5 meter afstand bewaart? Het is belangrijk u personeel goed te instrueren over de nieuwe werkwijze.

Protocol 1,5-meter-economie


Het eerste advies is om zelf een protocol te maken voor uw eigen bedrijf. U beschrijft hierin wat de nieuwe werkwijze inhoudt. Net als in een gedragscode beschrijft u concreet wat u verwacht van uw personeel. Wees duidelijk, maar ook positief. Het is een serieuze zaak, maar geef u werknemers vooral complimenten als ze zich goed aan de regels houden.

Zorg dat het protocol bekend is bij al u werknemers. Stuur digitale exemplaren naar al uw medewerkers en zorg ook voor papieren exemplaren op kantoor. Probeer het samen te vatten in 5 tot 10 belangrijke regels voor uw bedrijf en maak die zichtbaar voor uw werknemers.

Goed werkgeverschap in 1,5-meter-economie


De coronacrisis biedt ook kansen om u als te onderscheiden als een goede werkgever. Maar hoe doet u dat?
-
Zorg dat werknemers zich veilig voelen. Houd u aan de richtlijnen van de overheid.
-
Blijf het loon op tijd betalen, eventueel met hulp van het noodfonds NOW.
-
Zorg dat u aandacht heeft voor de zorgen van de werknemers. Wees attent en meelevend.
-
Houd u aan de Arbowet als werknemers thuiswerken.
-
Blijf goed communiceren met u werknemers. Informeer en overleg regelmatig.
-
Laat personeel meedenken over slimme toepassingen van de 1,5 meter-regels. Dat levert ongetwijfeld
goede idee├źn op en een breder gedragen beleid.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden