Prinsjesdag 2020 aanpassingen voor werkgevers

Op Prinsjesdag 2020 maakte het kabinet de plannen bekend voor het komend jaar. Voor u als ondernemer met personeel gaat er veel veranderen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor u als ondernemer met personeel?

1.

Werkgelegenheid prioriteit


Goed nieuws voor alle ondernemers met personeel. Het kabinet blijft namelijk investeren in werkgelegenheid. Dit wordt onder andere gedaan door de financiële steunmaatregelen tijdens de coronacrisis. Deze moet ervoor zorgen dat veel banen behouden blijven. Daarnaast moet waar nodig de overstap mogelijk gemaakt worden naar ander werk waar mee behoefte aan is.

2.

Bonus voor de zorg


Het werken in de zorg krijgt in 2021 extra aandacht. Dit doet het kabinet door het werken in de zorgsector aantrekkelijker te maken, door minder administratie, meer doorgoeimogelijkheden en zeggenschap.

3.

Onzekere economie en arbeidsmarkt


De economische verwachtingen zijn onzeker door de coronacrisis. Dit jaar wordt er daardoor rekening gehouden met een economische krimp van 5 procent en volgend jaar een stijging van 3,5 procent. Dit heeft effect op de strategische personeelsplanning. Er wordt doorgegaan met de hervorming van de arbeidsmarkt, waardoor vaste contracten weer aantrekkelijker worden.

4.

Werkkostenregeling aangepast


De vrije ruimte in de werkkostenregeling is aangepast. Dit zorgt ervoor dat u als werkgever in 2020 nog belastingvrij geschenken kunt geven aan uw werknemers naast hun loon.

5.

Baangerelateerde Investeringskorting


Een extra crisismaatregel die het kabinet aankondigde om bedrijven en organisaties te stimuleren banen te creëren: de Baangerelateerde Investeringskorting. Dit houdt in dat u als u een nieuwe baan creëert een percentage van de gedane investering in mindering mag brengen op de premie volksverzekeringen.

6.

Omscholing en bescherming


Het kabinet investeert ongeveer 1,4 miljard euro in (om)scholing en in andere maatregelen om de overstap naar ander werk te ondersteunen. Kwetsbare groepen krijgen extra aandacht.

7.

Transitievergoeding MKB


Vanaf 2020 kunt u in meer gevallen compensatie krijgen voor transitievergoeding aan uw personeel.

8.

Arbeidskorting omhoog


De arbeidskorting gaat omhoog en dat is vooral goed nieuws voor uw werknemers. Zij houden in 2021 meer netto loon over.

9.

Gevolgen pensioenakkoord


Ook het eerder gesloten Pensioenakkoord zal zorgen voor belangrijke veranderingen. De verwachting is dat de aanpassing van het pensioenstelsel in 2021 wordt ingediend waardoor pensioenen persoonlijker en transpanter worden.

 
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden