Re-integratiebureau nodig?

Re-integratie heeft betrekking op een werknemer die weer aan het werk gaat na (langdurige) werkloosheid of ziekte. Re-integreren kan in het huidige werk van de werknemer of in ander werk, zowel bij de huidige werkgever (na langdurige ziekte) als elders.

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan wordt gedaan om deze getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. P&O Support zorgt voor een snelle en effectieve re-integratie van werknemers.

Terugkeer naar werk


Er zijn twee manieren waarop re-integratie kan plaats vinden:
 • Re-integratie eerste spoor | De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een
  nieuwe of aangepaste functie.
 • Re-integratie tweede spoor | De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.

Re-integratietraject


De regeling Procesgang eerst en tweede ziektejaar schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen vanaf de eerste week van de ziekmelding. P&O Supportwerkt aan de hand van deze stappen aan het re-integratieproces.

Werkzaamheden die hier onder vallen zijn o.a.:


 • Adviseren en overleggen over te nemen stappen in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie
 • Bewaken van de uitvoering van de re-integratie afspraken
 • Informatie van en advies vragen aan de bedrijfsarts
 • Opstellen van een (concept) plan van aanpak en eventuele bijstellingen
 • Bijstellen van plan van aanpak (1x in de 6 weken)
 • Opstellen van concept eerstejaarsevaluatie in week 52
 • Verzorgen meldingen bij UWV, o.a. 42ste week melding
 • Aanvragen van uitkering bij UWV, zoals WAZO of Ziektewetuitkering
 • Doorgeven van wijziging in arbeidsongeschiktheid aan UWV

Als re-integratiebureau ondersteunt P&O Support werkgevers en werknemers bij re-integratietrajecten. Persoonlijk begeleiding en het bemiddelen van werkzoekenden naar een passende baan voor duurzame re-integratie staat daarbij centraal.

Wetten, 18 december 2019
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden