Tips voor 1,5 meter afstand op kantoor

De 1,5-meter-economie vergt de nodige flexibiliteit om te werken en ondernemen. Bij werkgevers roept dit verschillende vragen op, zoals hoe maak ik werkplekken op kantoor coronaproof? Welke gedragsregels gelden er voor mijn personeel? En hoe laat ik zien dat ik een goede werkgever ben? Het zorgt voor de nodige uitdagingen, maar het is van belang om na te denken over: “Hoe maak ik werken op kantoor mogelijk in de 1,5-meter-economie?” Dit kunt u doen aan de hand van de volgende vier onderdelen:

-
Werkplekken aanpassen
-
Bezetting op kantoor reguleren
-
Gedragsregels opstellen
-
Werkafspraken maken

1.

Werkplekken aanpassen


Het is van belang dat de minimale afstand van 1,5 meter toegepast wordt in de nieuwe kantoorindeling. Er zijn verschillende manieren hoe dit aangegeven kan worden, zoals:
-
Stickers op de werkvloer
-
Posters met instructies op de wanden
-
Schotten, spatschermen, panelen en extra wanden
-
Bordjes, lampjes of stoplichten bij de entree, wc en koffieautomaat

Ook is het belangrijk om duidelijk looplijnen en routes binnen het bedrijf aan te geven. Kies voor eenrichtingsverkeer en geef looppaden duidelijk aan. Vergeet niet dat thuiswerkers een werkplek moeten hebben die voldoet aan de eisen van de Arbowet.

2.

Bezetting op kantoor reguleren


Een belangrijke maatregel om de verspreiding van corona tegen te gaan, is het reguleren van de bezetting op kantoor. Er kan gekozen worden om een deel van de werknemers thuis te laten werken. Doordat er minder personen op kantoor aanwezig zijn, is het ook eenvoudiger de 1,5-meter-regel toe te passen en werkplekken daarop aan te passen. Stel een werkrooster op en laat groepen afwisselend toe op kantoor.

3.

Gedragsregels opstellen


Stel een protocol op waarin beschreven staat wat de nieuwe werkwijze op kantoor inhoudt. Dit wordt op dezelfde wijze gedaan als in een gedragscode. Beschrijf concreet wat er verwacht wordt van u personeel. Wees duidelijk, maar positief. Vertrouw uw werknemers en geef complimenten over hun aanpassingsvermogen. Vat het protocol samen in 5 tot 10 belangrijke regels voor uw bedrijf. Zorg dat deze zichtbaar zijn voor al uw werknemers.

4.

Werkafspraken  


Hoe onderscheid u zich als een goede werkgever? Dit doet u door goed voor u personeel te zorgen, ze gericht te informeren en mee te laten denken over de juiste maatregelen tegen corona. Maak ook duidelijke werkafspraken, zodat de onderlinge verwachtingen helder zijn. Zorg voor een vaste structuur van werkoverleg.

Probeer zoveel mogelijk het ritme vast te houden van voor de coronacrisis. Voeg extra contactmomenten toe waar nodig. Zorg wel voor efficiënte manier van vergaderen en beeldbellen, zodat u werknemers productief kunnen blijven.

Wees ook attent en geeft u werknemers op afstand de juiste aandacht. Heb daarbij ook oog voor de mentale en fysieke gezondheid van u thuiswerkers.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden