Tot 80% van HR-advies vergoed met subsidieregeling SLIM

MKB-bedrijven kunnen de SLIM-subsidie aanvragen. Deze subsidie heeft als doel om het blijven ontwikkelen van personeel gemakkelijker te maken. De subsidie kan ingezet worden om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor u werknemers te krijgen of de vaardigheden van u medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op deze subsidie.

Externe hulp inschakelen


Het opstarten en uitvoeren van projecten vraagt veel van u organisatie. Diverse vragen spelen op zoals:
-
Welke kennis is al in huis?
-
Welke kennis is nodig voor de toekomst?
-
Hoe zorgt u dat de juiste medewerkers worden opgeleid
-
Hoe begeleidt u dit soort trajecten?

De oplossing hiervoor is het inschakelen van externe hulp. Dit kost geld, maar het goede nieuws is dat dat als u als mkb-ondernemer een HR-adviseur inschakelt, u dan 80% van de kosten vergoed krijgt!

Ontwikkelen van medewerkers


Het blijven investeren in u medewerkers is van belang om als mkb-bedrijf succesvol te blijven. De overheid stimuleert dit met subsidie met als titel ‘Leven lang leren’. P&O Support kan u hierbij helpen. Er zijn verschillende fases die doorlopen worden.
-
Ontwikkelscan
De eerste stap is om een inventarisatie te maken van de ontwikkelbehoefte die er binnen de organisatie speelt. Dit doen we onder andere door in gesprek te gaan met directie, leidinggevende en een aantal werknemers. In dit gesprek hebben we het over zaken zoals strategie, doelstelling, toekomstige personeelsbehoefte, structuur, cultuur, functies, arbeidsmarkt, leiderschap, leercultuur, aanwezige personeelsinstrumenten en medewerkersbeleving.

-
Plan van aanpak
Aan de hand van de ontwikkelscan wordt er een plan van aanpak opgesteld. Hier komt een advies uit op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Waar een vervolgens een concreet actieplan op maat voor de organisatie wordt gemaakt.

-
Uitvoering
De laatste fase is de uitvoering van de benodigde acties en implementatie.

Waarom gebruik maken van de SLIM-subsidie en externe hulp?


Uiteindelijk zal het resultaat zijn een hoger rendement door:
-
Hogere medewerkerstevredenheid
-
Aantrekkelijke werkgever voor nieuwkomers
-
Hogere productiviteit
-
Innovatie medewerkers
-
Vitale medewerkers

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie en onze advisering? Laat het gerust weten en neem contact met ons via 0345 – 727 400 of mail naar info@posupport.nl
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden