Vakantie en corona

De coronabesmettingen stijgen en daarmee lopen een aantal geplande vakanties in gevaar. Wat moet je als werkgever hierover weten?

[1]
Kan een werknemer terugkomen op zijn genomen verlof, omdat hij nu niet meer op vakantie kan?

In principe staat het verlof vast. De werkgever kan niet weten wat die werknemer tijdens dat verlof wil doen. Als een vakantievlucht is geannuleerd wegens corona of als een werknemer niet op vakantie gaat omdat een gebied code oranje is geworden, is dat niet automatisch een reden om als werknemer te vragen om het aangevraagde verlof terug te draaien.

In de praktijk kun je dit wel onderling overleggen. Als er voldoende werk is kan een werkgever hierop terugkomen en het verlof op een later moment inzetten. Stel dat het werk is teruggelopen, dan hoeft de werkgever het aangevraagde verlof niet in te trekken.

[2]
Mag ik controleren of een werknemer zijn vakantie doorbrengt in gebied waar code oranje of code rood
geldt?

Nee, je mag als werkgever niet controleren wat een werknemer in zijn vrije tijd doet. Je kunt wel als werkgever aangeven dat wordt geadviseerd niet naar een gebied te reizen waar code oranje of rood geldt en wat de consequenties kunnen zijn als de werknemer daar toch naar afreist (die consequenties zouden kunnen zijn thuisquarantaine zonder loondoorbetaling).

Dit ligt wel anders als je specifiek informatie krijgt dat iemand toch is afgereisd naar een code oranje/rood gebied. Daarvan was bijvoorbeeld sprake in een uitspraak van de Rechtbank Overijssel op 21 december 2020.
Dan mag je de verkregen informatie wel bij de werknemer verifiëren (en evt. verder onderzoeken).

[3]
Heeft een medewerker in quarantaine door het coronavirus recht op doorbetaling van zijn loon door
vakantie?

De vraag of het loon moet worden doorbetaald aan een werknemer die vanwege zijn vakantiereis in quarantaine moet, is lastiger te beantwoorden. Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Die kúnnen zodanig zijn dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Maar het is ook voorstelbaar dat de werkgever het loon niet verschuldigd is.


Zieke werknemer
Als een werknemer ziek is en daarom in quarantaine moet, dan heeft hij recht op loon op grond van zijn arbeidsongeschiktheid ongeacht de reden van zijn eerdere reis. De werknemer is in dat geval immers “in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is om de bedongen arbeid te verrichten”.

Werknemer is (nog) niet ziek
Als een werknemer uit voorzorg, omdat hij mogelijk besmet zou kunnen zijn, in quarantaine moet, dan gaat deze situatie (nog) niet op. Er is dan immers (nog) geen sprake van ongeschiktheid ten gevolge van ziekte. Als de werknemer niet ziek is, dan geldt de hoofdregel dat een werknemer recht heeft op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken voor rekening van de werknemer komt.

Gereisd voor werk
Als een werknemer voor zijn werk op reis is geweest en vanwege die reis uit voorzorg in quarantaine moet, dan zal de werkgever het loon aan deze werknemer moeten doorbetalen. De werknemer is immers tijdens zijn werk aan besmettingsgevaar blootgesteld. Dat maakt dat de reden van het niet werken niet voor rekening van de werknemer komt. De werkgever zal waarschijnlijk wel van de werknemer mogen verlangen dat hij redelijke (vervangende) werkzaamheden vanaf het quarantaine-adres verricht.

Gereisd voor vakantie
De vraag of het loon moet worden doorbetaald aan een werknemer die vanwege zijn vakantiereis in quarantaine moet, is lastiger te beantwoorden. Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Die kúnnen zodanig zijn dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Maar het is ook voorstelbaar dat de werkgever het loon niet verschuldigd is. Als een werknemer vanwege autopech of vanwege een geschrapte vlucht niet op tijd terug is van vakantie en daardoor niet kan werken, heeft hij namelijk meestal ook geen recht op loon.

Als geen loon verschuldigd is, dan zal  de werkgever waarschijnlijk wel aan de werknemer moeten aanbieden om te werken vanaf het quarantaine-adres, zodat de werknemer zo min mogelijk loon misloopt.


XpertHR, 12 juli 2021
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden