Vakantiedagen van zieke werknemer vervallen bij einde dienstverband

Voor wettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2012 zijn toegekend geldt een vervaltermijn van een half jaar. Maar hoe zit het met de vakantiedagen van een zieke werknemer bij het einde van het dienstverband?

Vervallen en verjaren van vakantiedagen


De vakantiedagen die voor het verstrijken van deze vervaltermijn niet worden opgenomen, vervallen. Concreet houdt de vervaltermijn van een half jaar in dat de vakantiedagen die in een kalenderjaar worden toegekend, in het volgende jaar voor 1 juli opgenomen moeten zijn. Werkgever en werknemer mogen in onderling overleg de vervaltermijn verlengen (niet verkorten!). Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Ook hiervoor mogen werkgever en werknemer afwijkende afspraken maken; zij mogen voor de bovenwettelijke dagen de verjaringstermijn verlengen, maar ook verkorten. Bovenwettelijke dagen mogen bovendien ook worden afgekocht (wettelijke dagen mogen alleen aan het einde van het dienstverband worden uitbetaald).

Zieke werknemer


Voor werknemers die 'niet in staat' zijn geweest hun wettelijke vakantiedagen op te nemen, zal de vervaltermijn van een half jaar worden omgezet in een verjaringstermijn van vijf jaar. Van 'niet in staat' is niet zomaar sprake. Ziekte kan bijvoorbeeld niet zomaar als reden worden opgevoerd. Dit is alleen het geval als er geen re-integratie heeft plaatsgevonden. Meestal biedt de verslagen van de bedrijfsarts houvast of een werknemer in staat is geweest om te re-integreren.

Voorbeeld


De werknemer meent dat hij recht heeft op uitbetaling van meer vakantiedagen bij einde arbeidsovereenkomst. De werkgever geeft aan dat de vakantiedagen zijn vervallen. Vervolgens kent de rechter de vakantiedagen deels toe: de vakantie opgebouwd tijdens de ziekteperiode zijn komen te vervallen.

Bron: Xperthr
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden