Vertrouwenspersoon wellicht in de toekomst verplicht

Een vertrouwenspersoon aanstellen binnen u organisatie is NOG niet verplicht, maar zeker wel aan te raden. Want ook in uw organisatie kunnen medewerkers geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. U bent als werkgever verplicht om beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon laat u zien dat u dit onderwerp serieus neemt. Behalve dat het daarom slim is om een vertrouwenspersoon aan te stellen als onderdeel van u beleid, is het voor medewerkers vooral ook fijn om iemand te hebben waar ze terecht kunnen met hun problemen. P&O Support heeft vanaf heden een gecertificeerd en geregistreerde vertrouwenspersoon. Hieronder nemen we nemen u mee in de rol van de vertrouwenspersoon en wat wij voor u kunnen betekenen:

Wanneer gaat u naar de vertrouwenspersoon?


Medewerkers kunnen te maken krijgen met ongewenst gedrag op het werk. Denk aan agressie, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. Een medewerker die hiermee te maken heeft kan naar zijn of haar leidinggevende stappen, maar dit is in de praktijk soms best lastig om erover te praten. Misschien gaat het wel om de leidinggevende of er zijn andere drempels die ervoor zorgen dat de leidinggevende niet de juiste persoon is hiervoor. Daarom is het fijn dat de medewerker naar een onafhankelijke professional kan: de vertrouwenspersoon. Een gesprek met de vertrouwenspersoon hoeft nooit aangevraagd te worden via de werkgever of de leidinggevende. De drempel voor een gesprek is hierdoor laag. Tijdens het gesprek bespreken de medewerker en de vertrouwenspersoon de situatie, de oplossingen en de juiste vervolgstappen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alles wat wordt besproken is vertrouwelijk met een geheimhoudingsplicht. Wanneer de situatie met anderen bespreekbaar gemaakt moet worden, kan de vertrouwenspersoon hierbij support bieden.

De rol van de vertrouwenspersoon  


De vertrouwenspersoon heeft een aantal taken. Deze taken zijn grofweg op te splitsen in drie onderdelen:
1. Medewerkers begeleiden die te maken hebben met ongewenst gedrag
Gesprekken voeren met medewerkers, hulp bieden, advies geven, oplossingen bedenken, informeren over vervolgstappen en klachtenprocedures, begeleiden bij het bekendmaken van de situatie, doorverwijzen naar hulpverleners zoals de bedrijfsarts of een mediator.
2. Voorlichten van medewerkers over de rol van de vertrouwenspersoon
Alle medewerkers moeten weten waar ze de vertrouwenspersoon kunnen vinden en bereiken en wat de werkwijze is. Pas wanneer zij bekend zijn hiermee, gaan ze hier gebruik van maken.
3. Advies geven aan jou als werkgever over de preventie van ongewenst gedrag
Voorlichting en advies geven over de aanpak van ongewenst gedrag, ondersteunen en begeleiden bij het voorkomen van ongewenst gedrag en het registreren van ongewenst gedrag.

 


Wie kiest u?


U kunt kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon zijn. Bij het aanstellen van een intern vertrouwenspersoon is het belangrijk dat de rol niet botst met andere rollen in de organisatie. Het is daarom bijvoorbeeld niet slim om iemand van HR als vertrouwenspersoon aan te stellen. Kiest u voor een extern vertrouwenspersoon, dan kunt u een beroep doen op P&O Support. Kies u voor een medewerker als vertrouwenspersoon naast zijn of haar eigen functie, dan is het belangrijk om hem of haar op te leiden om deze rol goed uit te kunnen voeren. Het voordeel van een intern vertrouwenspersoon is dat deze persoon de cultuur en de organisatie goed kent. Het nadeel kan zijn dat hij of zij alle medewerkers kent en met hen samenwerkt, wat de objectiviteit niet altijd ten goede komt.© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden