Vervanging bij ziekte en zwangerschap

Door ziekte of zwangerschap kan een werknemer lange tijd uit de running zijn. Maar welke opties heeft u als werkgever als het gaat om vervanging van een werknemer?

Regels ziekte en zwangerschap


Het is bekend dat een zieke werknemer tijd en geld kost. Een zieke werknemer heeft namelijk veel rechten. Als werkgever bent u verplicht om zijn loon door te betalen in de eerste twee jaar dat hij ziek is. Daarnaast moet u zorgen voor goede begeleiding tijdens verzuim. Helaas is er wettelijk niets geregeld voor vervanging tijdens de afwezigheid van de werknemer. Als ondernemer moet u dus zelf een oplossing zoeken.

Zwangerschap werknemer


Het verschil ten opzichte van ziekte is dat het bij zwangerschap niet om verzuim gaat, maar om verlof. Een zwangere werknemer heeft recht op vier tot zes weken zwangerschapsverlof  en ministens tien weken bevallingsverlof. Het salaris moet u volledig doorbetalen tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. U krijgt als werkgever dan wel een uitkering van het UWV. Maar ook hierbij is er geen vergoeding voor vervanging geregeld. U zult dus zelf op zoek moeten naar een tijdelijke vervanger wegens zwangerschap.

Vervanging bij ziekte


Het gemis van een zieke werknemer kun u op meerdere manieren opvangen. U kunt het bijvoorbeeld intern oplossen of een vervanger inhuren. Welke vorm van vervanging u kiest hangt vooral af van drie factoren:
-
Verwachte duur van het verzuim
-
Functie van u werknemer
-
Bedrijfsomvang en werkdruk

Vervanging bij zwangerschap


De periode voor vervanging bij zwangerschap is makkelijker te bepalen, omdat u kunt uitgaan van 14 tot 16 weken. In overleg kan besproken worden hoe dit precies ingevuld gaat worden. Uiteraard is het niet precies in te vullen. Bijvoorbeeld een werknemer mag indien zij nog niet alle zes weken zwangerschapsverlof heeft gebruikt het restant inzetten als extra bevallingsverlof. En het laatste deel mag flexibel opgenomen worden. Ook kan het verlof langer zijn dan verwacht bij een meerling is er recht op twee tot vier weken extra verlof. En bij langdurige ziekenopname van het kind kan de werknemer tot tien weken couveuseverlof krijgen.

Vervanger zoeken bij ziekte of zwangerschap


Vervanging van een zieke of zwangere werknemer kunt u op meerdere manieren invullen. Mogelijke oplossingen zijn:
1.
Uitzendkracht
2.
Detachering
3.
Tijdelijk contract
4.
Nulurencontract
5.
Min-maxcontract
6.
Vast contract
7.
Stage
8.
Zelfstandige inhuren

Vervanging ondernemer bij ziekte of zwangerschap


Als ondernemer kunt u zelf ook ziek worden. En wellicht heeft u als vrouwelijke ondernemer een kinderwens en wordt u zwanger. In deze gevallen kan een vervanger nodig zijn. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) regelt u een stabiel inkomen bij ziekte. U kunt de uitkering van de AOV naar eigen wens gebruiken. Als u al in u eigenlevensbehoeften kunt voorzien, zou u het geld kunnen gebruiken om een vervanger te zoeken en te betalen.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden