Vorstverlet, wanneer mag u personeel vrij geven?

De afgelopen dagen is het al flink aan het vriezen, maar mag u werknemers buiten laten werken als het vriest? Voor de meeste bedrijven in de bouw geldt een vorstverlet door onwerkbaar weer. Maar wat is dat precies en hoe moet u het toepassen?

Wat is vorstverlet?


Dit is een regel die ingaat als het werk gestaakt moet worden vanwege de weersomstandigheden. Zoals het geval is bij vorst. Bij vorstverlet mag u werknemers buiten niet laten werken. Een andere term voor vorstverlet is weerverlet. Wanneer het verlet precies ingaat staat beschreven in uw cao. In de meeste cao’s binnen de bouwsector staat dat er bij een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius niet buiten gewerkt mag worden.

Werknemers mogen ook het werk weigeren als de werkplek door sneeuw of ijzel onbegaanbaar is of als er geen beschermende kleding beschikbaar is. Dit is voornamelijk van toepassing voor bouwplaatswerknemers. Daarom gaan we hieronder verder op de cao over onwerkbaar weer in de Bouw & Infra. Hier wordt het volgende gezegd:
1.
Onwerkbaar weer betekent dat er niet of minder kan worden gewerkt door of als gevolg van ongunstige
weersomstandigheden of te weinig licht.
2.
De werkgever beoordeelt of en zo ja, hoe lang het onwerkbaar weer is. Hij doet dit in redelijk overleg met
de betrokken werknemers. In dit overleg wordt rekening gehouden met zowel het bedrijfsbelang als de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
3.
Vindt de werkgever dat het onwerkbaar weer is? Dan geeft hij de werknemer de opdracht zijn werk te
beëindigen. Een zelfde opdracht geeft hij aan de door hem ingeschakelde onderaannemers, uitzendondernemingen en uitzendkrachten die op de desbetreffende bouwplaats soortgelijk werk doen, onder dezelfde weers- of veiligheidsomstandigheden.

Loon doorbetalen bij vorstverlet


Als werkgever moet u het loon volledig doorbetalen tijdens vorstverlet. Het is mogelijk om werknemers vervangend werk te laten doen. Het moet dan gaan om werk dat wel bij de functie en de capaciteiten past van de werknemer. Zodra het weerverlet voorbij is, mag u werknemers vragen direct weer aan de slag te gaan.  Hou er rekening mee dat er ook afwijkende cao’s bestaan, zoals de cao afbouw en de cao mortel, hierbij bepaalt de werkgever zelf wanneer een vorstverlet ingaat.

Vorst-WW bij onwerkbaar weer


Er zijn cao’s in de bouw waar een WW-uitkering voor werknemers is bij onwerkbaar weer. Dit wordt een vorst-WW genoemd. De werknemers krijgt dan een uitkering van het UWV. Deze uitkering moet u als werkgever aanvullen tot 100 procent van het afgesproken loon. Dit scheelt u als werkgever loonkosten. Let op! U heeft bij deze regeling wel te maken met wachtdagen. Op dit moment is het winterseizoen van kracht. Hierdoor zijn er 2 wachtdagen. Tijdens deze wachtdagen betaalt u als werkgever het loon nog zelf door. Daarnaast is het belangrijk om dit op tijd te melden.

Tips tegen vorstverlet


Als werkgever kunt u wellicht maatregelen treffen op de bouwplaats, zodat de gevoelstemperatuur niet onder de -6 graden Celsius komt. Voor verwarming zorgen of heatpacks verstekken. Als u met een kleine investering vorstverlet kunt voorkomen, kan het u veel opleveren.


Bron: Ondernemen met personeel
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden