Wat is de SLIM-subsidie?

De Rijksoverheid heeft onlangs de SLIM-regeling in het leven geroepen. SLIM is de afkorting voor ‘Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’. Daarmee wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb stimuleren. Deze subsidie heeft als doel om het blijven ontwikkelen van personeel gemakkelijker te maken.

De subsidie is beschikbaar voor ondernemers, mkb bedrijven en voor samenwerkingsverbanden tussen bedrijven.

Deze subsidie is een antwoord op de snel veranderende wereld. Trends volgen elkaar razendsnel op. Voor bedrijven kan het lastig zijn daar op tijd op in te spelen. Medewerkers zijn hiervoor de belangrijkste schakel. Hun kennis en vaardigheden moeten op peil blijven.

SLIM subsidieaanvraag indienen


Vanaf maandag 1 maart tot en met woensdag 31 maart 2021 is het voor individuele mkb-bedrijven dit jaar opnieuw mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. Met deze subsidie helpt de overheid ondernemers met het creëren van een leercultuur in hun bedrijf. Dat kan door initiatieven die de ontwikkeling van uw personeel benutten voor een beter bedrijfsresultaat en betere werknemers. De SLIM-subsidie is een zeer populaire regeling voor bedrijven. Iedereen kan aanvragen, ongeacht de sector waarin uw onderneming werkzaam is. Bekijk hier de SLIM-regeling menukaart.

Ik heb al eerder SLIM-subsidie gekregen. Mag ik nu opnieuw indienen?


Ja, dat is toegestaan, mits het gaat om andere activiteiten. U kunt niet tweemaal subsidie ontvangen voor hetzelfde initiatief. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wanneer kan ik een SLIM-aanvraag indienen?


Mkb-ondernemers kunnen van 1 tot en met 31 maart 2021 een aanvraag indienen, op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Na dit tijdvak is het dit jaar niet meer mogelijk om in te dienen. Wees er dus snel bij, anders vist u achter het net. Neem daarom meteen contact met ons op voor meer informatie.

Wat is het doel van de SLIM-regeling?


Het doel van de SLIM-regeling is leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Gevolg: een sterke leercultuur en leerrijke werkomgeving in kleine bedrijven.

Wie kunnen subsidie aanvragen?


Alle mkb-bedrijven kunnen subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoeveel personeel u heeft. Ook grotere bedrijven uit sectoren met veel seizoensarbeid (landbouw, horeca en recreatie) mogen een aanvraag indienen.

Moet mijn initiatief vernieuwend zijn?


Nee, dat is niet noodzakelijk en niet het doel van deze regeling. Alle activiteiten die de leercultuur in uw bedrijf bevorderen, komen in aanmerking. Zie de opsomming in de volgende alinea. Voor innovatieve ontwikkelprojecten kunt u ook een aanvraag indienen bij MKB Idee.

Wat kan ik met SLIM-subsidie?


SLIM is de afkorting voor ‘Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’. De SLIM-subsidie heeft als doel om het blijven ontwikkelen van personeel gemakkelijker te maken. De filosofie hierachter is dat trends elkaar razendsnel opvolgen. Voor bedrijven kan het lastig zijn op tijd op dergelijke veranderingen in te spelen. Het personeel van uw bedrijf is hiervoor de belangrijkste schakel. Hun kennis en vaardigheden moeten op peil blijven. Dat is goed voor hen en ook voor de toekomstbestendigheid van uw bedrijf.

Welke activiteiten komen in aanmerking?


1. Een Opleidings- of ontwikkelplan maken. Hiermee brengt u de scholingsbehoefte voor uw bedrijf in kaart.
Voorbeeld: Een plan om uw medewerkers qua kennis en kunde up-to-date te houden zodat uw bedrijf kan groeien.

Voorbeeld: Uitvoeren nulmeting: in kaart brengen huidige stand van zaken en gewenste situatie beschrijven (stip op de horizon), dit kan uitmonden in analyse van de sterke, zwakke punten en kansen en bedreigingen in en buiten uw organisatie. Het eindproduct is een strategisch opleidingsplan voor uw organisatie.

Voorbeeld: Een ontwikkelingsmatrix en -tests opzetten waarmee de werknemer kan zien op welk kennisniveau hij/zij zit en aan welke criteria de werknemer (nog) niet voldoet om op het volgende niveau te komen.

2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers. U krijgt daarmee een beeld van hun wensen, ambities en vaardigheden.

Voorbeeld: Inhuren van een personeelsspecialist die u helpt om ontwikkeladviezen te geven aan uw medewerkers.

Voorbeeld: Plan maken: het ontbreekt uw organisatie aan een systematische aanpak voor de opleiding en ontwikkeling van uw personeel. U huurt daarom een adviseur in die met uw medewerkers een loopbaangesprek voert en een lange termijnplan maakt.

3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode voor uw bedrijf waarmee u werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk is subsidiabel.

Voorbeeld: Zelf een interne bedrijfsschool oprichten of aansluiten bij een bestaande bedrijfsschool. Hier kunnen opleidingen van allerlei soort worden aangeboden (branche- of bedrijfsopleidingen, mbo, ho, etc.), al dan niet in samenwerking met een onderwijsinstelling. Het belangrijkste is dat de bedrijfsschool bijdraagt aan het versterken van de leercultuur en het opleiden van medewerkers of werkzoekenden.

Voorbeeld: Een beoordelingssysteem ontwikkelen en invoeren zodat u goed inzicht heeft in de ontwikkeling van uw personeel in relatie tot uw bedrijf. Uw medewerkers kunnen hierdoor ook meer doelgericht werken aan een leven lang leren.

Voorbeeld: Ontwikkeling van een eigen online leerportaal met opleidingsvideo’s en studiematerialen
om het personeel aan te moedigen om te blijven leren en ontwikkelen. Wat is het doel?

Voorbeeld: Het ontwikkelen en invoeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met medewerkers in het bedrijf. Hieronder vallen ook adviesgesprekken of workshops die leidinggevenden helpen om betere ontwikkelgesprekken met medewerkers te voeren.

Voorbeeld:Taakroulatie of taakaanpassing voor medewerkers om hen nieuwe vaardigheden te laten ontwikkelen, naar wens gevalideerd door EVC of niet.

Meer weten of uw casus voorleggen?


P&O SUpport helpt u graag een succesvolle aanvraag in te dienen. We geven graag informatie over het aanvraagproces. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Bel 0345 - 72 74 00 of stuur een e-mail naar: info@posupport.nl

© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden