Wat verandert er in het nieuwe jaar?

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent wijzigingen in wet- en regelgeving. Hierbij de belangrijkste wetswijzigingen in 2022 op een rij!

Belastingvrije thuiswerkvergoeding


De bedoeling is dat vanaf 1 januari 2022 naast een vaste belastingvrije reiskosten vergoeding voor woon-werk verkeer, een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal €2 per dag aan werknemers mag worden verstrekt.

Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie


De vroegere Arbeidsinspectie was al gewijzigd in Inspectie SZW en ondergaat nu opnieuw een naamswijziging. Het gaat vanaf 1 januari 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie heten.

Sluiting rookruimtes in het bedrijfsleven


Bezoekers van openbare ruimtes hebben recht op een rookvrije omgeving. Daarom zijn rookruimtes vanaf 1 januari 2022 ook voor het bedrijfsleven, dus bij alle ondernemingen, verboden.

Tewerkstellingsvergunning Wet arbeid vreemdelingen (WAV)


Een tewerkstellingsvergunning is nu maximaal één jaar geldig. Met ingang van 1 januari 2022 wordt dat jaar. De reden hiervoor is dat door in te regelen dat een tewerkstellingsvergunning voor maximaal drie jaar wordt verleend, in de lagere regelgeving kan worden bepaald wanneer welke maximale duur wenselijk is.

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden


Deze Europese richtlijn moet Nederland voor 1 augustus 2022 geïmplementeerd hebben in de Nederlandse wetgeving. De richtlijn heeft het doel om transparante en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

Uitkering ouderschapsverlof Wet arbeid en zorg


Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende 8 weken bij opname van ouderschapsverlof. De uitkeringen op grond van de WAZO worden uitgevoerd door UWV.

Weigeren VOG op basis van politiegegevens


In 2022 zal de mogelijkheid om intensiever te screenen voor functies waarbij integriteit zeer belangrijk is en de bestaande screenings mogelijkheden onvoldoende of ontoereikend zijn vergroten.

Aandelenopties


De aandelenopties zorgt er voor dat het voor kleine startende ondernemingen aantrekkelijker wordt voor het aantrekken en behouden van personeel gebruik te maken van aandelenoptierechten. Inwerkingtreding in 2022, maar per 1 januari 2022 wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Vergroting betrokkenheid flexkrachten bij de OR


De bedoeling is dat per 1 januari 2022 de regelgeving over medezeggenschap wordt aangepast, waardoor de betrokkenheid van flexkrachten bij de medezeggenschap wordt vergroot.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging in verband met ziekte


Sinds 1 januari 2021 kunnen kleine werkgevers compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoeding als zij bedrijf beëindigen door hun pensionering of door overlijden. Compensatie voor bedrijfsbeëindiging door ziekte kan nog niet. Inwerkingtreding van dit onderdeel zal mogelijk medio 2022 gebeuren.

Bron: XpertHR
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden