Week van de RI&E

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is uitermate geschikt om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Van 21 tot en met 25 juni is het de week van de RI&E, ook wij besteden in deze week extra aandacht aan dit onderwerp. Het belang van een goede gezondheid van werknemers is groot. Daarom worden werkgevers gestimuleerd om aan de slag te gaan met de RI&E.

Toekomstbestendige maatregelen voor een gezonde (thuis)werkplek


Het werk is voor veel bedrijven drastisch veranderd. Naast maatregelen om werknemers veilig naar het werk te laten komen, zijn er ook nieuwe vraagstukken als het gaat om de gezondheid van werknemers die thuiswerken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het thuiswerken een definitiever karakter lijkt te krijgen. Na een periode waarin adhoc oplossingen zijn gezocht, is het tijd om maatregelen te nemen die toekomstbestendig zijn. Corona is dan ook een verplicht onderdeel geworden in de RI&E en ook thuiswerken heeft aandacht nodig in de RI&E, indien dat van toepassing is.

Wat is een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie?


Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Hiermee krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie en kan hij zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn. Bij een RI&E hoort een Plan van Aanpak, dat beschrijft welke maatregelen de werkgever neemt om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.

RI&E verplicht


De Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

Uitbesteden opstellen RI&E


Je kunt het uitvoeren van de RI&E ook uitbesteden aan een externe partij, zoals P&O Support. Het bespaart tijd en zorgt voor een onafhankelijke blik van buiten bij het inventariseren van de risico's in de bedrijfsomgeving. Als je gebruik maakt van een P&O Support, weet je zeker dat het document aan alle wettelijk gestelde eisen voldoet.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden