Week van de Werkstress

Deze week is het de: Week van de Werkstress. Wat kunt u vanuit de organisatie doen om werkstress te verminderen en de kans op een burn-out te verlagen? Hierbij 7 tips om werkstress te verminderen.

1.
Zorg dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn.
2.
Maak medewerkers bewust van de consequenties van taakonderbrekingen en laat ze hierin zelf
verantwoordelijkheid/maatregelen nemen.
3.
Geef medewerkers, waar mogelijk, de ruimte om taken op hun manier te doen of in de volgorde die voor
hun het best werkt.
4.
Geef steun aan de medewerker en laat medewerker indien mogelijk participeren in de besluitvorming. Dit
verhoogt tevens hun commitment.
5.
Zorg samen met de medewerker dat hij of zij voldoende ontwikkelt om het werk goed uit te kunnen
voeren.
6.
Zorg voor voldoende herstelmomenten. Dit is uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid met de
medewerker. Thuis dient ook voldoende hersteltijd ingebouwd te worden.
7.
Zorg voor momenten om erkenning en waardering uit te spreken. Vier successen, neem voldoende rust
zodat er vervolgens weer met elkaar geknald kan worden.

De signalen van werkstress


Als werkgever kunt u ook signalen opvangen van medewerkers, zodat u kunt  de werkstress in een eerder stadium kunt verminderen. Zoals lichamelijke symptomen en mentale symptomen.

Mogelijke lichamelijke symptomen:
Hoofdpijn
Verhoogd arousal, op scherp staan
Buikpijn, maag- en darmklachten
Maagzuur
Verhoogd cholesterol
Verstoorde ademhaling
Transpireren
Rugklachten
Nek- en schouderpijn
Chronische vermoeidheid (wellicht ook mede door slecht slapen)
Hartritme stoornissen
Spierspanningen
Hoge bloeddruk
Duizelig
Oorsuizen
Menstruatie- en of potentiestoornis
Huiduitslag
Haaruitval

Mogelijke mentale symptomen:


Sneller geïrriteerd, boos
Frustratie gevoelens
Verdrietig
Achterdochtig, overal iets achter zoeken
Gevoel van hopeloosheid, hulpeloosheid en machteloosheid
Woede en wrok
Gebrek aan concentratie
Onrust
Niet meer tot rust kunnen gekomen, gejaagd
Opzien tegen werkzaamheden, afspraken verschuiven
Minder sociaal, minder communicatief
Neerslachtigheid
Vergeetachtigheid
Desinteresse
Onberedeneerde angsten
Ontevredenheid
Depressieve gevoelens
Piekeren
Besluiteloosheid
Onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen

Mogelijke gedragsmatige symptomen:


Toename alcoholgebruik, meer roken of andere genotsmiddelen
Toename gebruik van slaapmiddelen of overige kalmeringsmiddelen
Meer slapen of juist slecht slapen
Minder tijd nemen voor jezelf of voor energie-gevende activiteiten
Problemen met opstaan
Nagels bijten
Meer snoepen
Meer of minder gaan eten
Sneller last hebben van ongelukjes
Terugtrekken in ons zelf
Steeds meer prikkels zoeken door gevaarlijke activiteiten te ondernemen
Steeds meer prikkels vermijden
Cynisme
Minder of juist meer behoefte aan seks
Verminderde productiviteit en efficiëntie
Gokken

Bron: XpertHR
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden