Welke verlofregelingen zijn er wanneer uw werknemer een kind krijgt?

Wanneer (de partner van) een medewerker in verwachting is, moet u een aantal zaken goed regelen. De medewerker die in verwachting is ontvangt tijdens haar zwangerschap en de periode daarna haar salaris. Ook voor partners zijn er regelingen om tijd te kunnen doorbrengen met het kind. Het is natuurlijk van belang om te weten welke regelingen er zijn en waar u medewerkers recht op hebben.

Er zijn diverse soorten verlofregelingen:
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Een werknemer heeft in verband met haar zwangerschaps recht op zwangerschaps – en bevallingsverlof. Dit is minstens 16 weken.

Betaald ouderschapsverlof / regulier ouderschapsverlof
De werknemer die in een familierechtelijke betrekking staat tot een kind jonger dan 8 jaar heeft recht op ouderschapsverlof. Het gaat dan om:
-
De wettelijke ouder
-
Degene die het kind heeft erkend
-
Degene die met het kind samenwoont, het verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder), of
-
De pleegzorgouder of adoptieouder
Standaard geboorteverlof (partnerverlof, ‘kraamverlof’) / aanvullend geboorteverlof
Een werknemer wiens partner is bevallen heeft recht op (aanvullend) geboorteverlof. Het gaat dan om:
-
De echtgeno(o)t(e) van de moeder
-
De geregistreerde partner van de moeder
-
Degene die ongehuwd samenwoont met de moeder, of
-
Degene die het kind heeft erkend

XpertHR heeft een handige poster ontwikkeld. Hierin zijn alle soorten verlofregelingen duidelijk toegevoegd. Bekijk hem hier.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden