Werkgever kan veel doen om burn-out te voorkomen

Veel werknemers geven aan last te hebben van psychische, burn-outachtige klachten. Er blijken diverse factoren te zijn die de kans op dergelijke klachten vergroten. Maar hoe zit het met de rol van de werkgever? Voor sommige van die factoren kunnen werkgevers namelijk preventieve maatregelen nemen.

Risicofactoren


Werk gerelateerde risicofactoren zijn onder andere emotioneel zwaar werk, werk waarvan de moeilijkheidsgraad te hoog is, ontevredenheid over het werk, conflict met een leidinggevende of een collega, gebrek aan steun van de leidinggevende of een collega, werken in ploegendienst, overuren maken, beeldschermwerk doen, hoge taakeisen en ongewenst intern gedrag. Vooral met het verbeteren van de eerste vijf factoren kunt u veel bereiken.

Verplichtingen werkgever


Als werkgever dient u aan een aantal verplichtingen te voldoen. Zo draait een werkgever vrijwel altijd op voor de kosten van een burn-out doordat hij of zij het salaris zal moeten doorbetalen – burn-out valt onder de beroepsziekten en wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Daarnaast verplicht de Wet verbetering poortwachter de werkgever én werknemer om samen een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen, waarin staat beschreven wat werkgever en werknemer gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Allebei de partijen moeten achter het plan staan. Daarom is het ook als werkgever belangrijk om een burn-out te voorkomen.

Medewerkertevredenheidsonderzoek


Wilt u de burn-out bij uw medewerker(s) voorkomen? Breng dan eerst in beeld wat er speelt bij uw personeel. Waar lopen zij tegenaan? Wat vinden zij zwaar? Waar zien zij tegenop? Laat een medewerkertevredenheidsonderzoek uitvoeren waarmee dit in beeld wordt gebracht. Hierna kan er een actief plan opgesteld worden om hierop in te spelen.

Wilt u graag een medewerkertevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door een specialist? P&O Support is u graag van dienst. Wij realiseren een personeelstevredenheidsonderzoek op maat. Hieruit komen daadwerkelijk handvaten om samen aan de slag te gaan om de organisatie te verbeteren. Heeft u interesse om een medewerkertevredenheidsonderzoek door ons uit te laten uitvoeren en wilt u meer informatie inwinnen? Neem dan contact met ons op bel naar 0345 72 74 00 of stuur een mail naar info@posupport.nl