Pim van Rijswijk

In gesprek met Pim van Rijswijk, directeur VRB Administratieve Dienstverlening, over de dienstverlening van P&O Support.

P&O Support heeft ons begeleidt bij de re-integratie van een ziek werknemer. Het ging om een re-integratie 2de spoor. Dit onderdeel legde een te zware druk op de organisatie. Vandaar dat we via internet bij P&O Support zijn terecht gekomen. Het is een traject dat veel aandacht nodig heeft en waar de gevolgen groot kunnen zijn als je je niet aan de wet Poortwachter houdt. Al met al genoeg redenen om deze werkzaamheden professioneel te laten afhandelen.

Wij zijn zeker tevreden over de aanpak en het resultaat van P&O Support bij de re-integratie begeleiding. Waar we – volgens het UWV – voor het inschakelen van P&O Support nog niet voldoende handelde volgens de wet Poortwachter heeft P&O Support dit rechtgetrokken. En hebben zij ervoor gezorgd dat we in lijn gingen lopen van de wet Poortwachter, zodat dit uiteindelijk niet heeft geleid tot een loonsanctie. Ook heeft de inzet van P&O Support de directie van VRB veel werk uit handen genomen zodat de directie en andere VRB collega’s zich weer op de business van VRB zelf kon gaan richten.
Wij hebben na het goede resultaat van de re-integratie begeleiding met P&O Support een contract afgesproken waarbij zij ons ontzorgen met verschillende HR onderdelen. P&O Support ondersteunt ons bij de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Je kunt hierbij denken aan werving en selectietraject, de indiensttredingtrajecten, contract wijzigen, uitdiensttredingstrajecten, verzuimbegeleiding, etc.

Ook nu in de coronatijd worden wij goed ondersteunt door P&O Support zoals met de thuiswerkovereenkomsten en Arbowetgeving.