Burn-out voorkomen

Een burn-out die 8 maanden duurt kost u als werkgever al gauw 60.000 euro exclusief de kosten voor vervanging. Het herstel van een burn-out kan maanden en soms zelfs jaren in beslag nemen. Vandaar dat het belangrijk is om goed na te denken over preventie. De meest voorkomende aanleiding voor een burn-out is een structureel te hoge werkdruk.

Voorkomen van een burn-out


Als medewerkers een hoge werkdruk ervaren, kan dit duiden op een verhoogd risico op burn-out. Ook het ontbreken van een gezonde werk-privé balans, het ervaren van stress en het hebben van te weinig tijd om de werkzaamheden uit te voeren zijn aanwijzingen voor een burn-out. Voor elke werknemer is er een ander moment waarop er een kantelpunt ontstaat. Waarbij de werkomstandigheden niet meer passend zijn en kunnen leiden tot een verminderde prestatie en uiteindelijk verminderde inzetbaarheid.

Als werkgever is het van belang om te achterhalen of er een hoge werkdruk wordt ervaren. Een tool die ingezet kan worden om hier inzicht in te krijgen is een medewerkers onderzoek. Hier kunnen diverse thema’s waaronder werkdruk worden besproken. Vervolgens kan er dieper worden ingegaan op de uitkomsten door middel van bijvoorbeeld één-op-één gesprekken. Op basis van deze gegevens kunt u zaken wijzigen in het bedrijf.

Plichten werkgever


De verantwoordelijkheid van de werkgever wanneer iemand met burn-out klachten thuis zit, is wettelijk vastgesteld in de ‘Wet Verbetering Poortwachter’. Daarbij is er een verplichting voor zowel de werkgever als werknemer om samen een plan op te stellen. Dit plan wordt opgesteld om ervoor te zorgen dat de werknemer weer terug aan het werk kan.

Dit plan van aanpak gaat over het herstel van de werknemer, maar ook over de re-integratie in het bedrijf als de werknemer eenmaal hersteld is. Vaak is een burn-out een combinatie van persoonlijke factoren en werkgerelateerde factoren. Daarom is het ook belangrijk dat er dingen veranderen in de werkcontext. Op deze manier wordt er gewerkt naar een duurzaam herstel.

Werkplezier stimuleren


Als werkgever is het niet mogelijk om overal invloed op te hebben, maar er zijn wel genoeg punten om actief mee aan de slag te gaan. Zoals werkplezier stimuleren. Het voordeel van het verhogen van het werkplezier is dat dit er niet alleen voor zorgt dat mensen minder snel of geen burn-out krijgen, ze worden er ook nog eens hele goede werknemers van. Werknemers met meer werkplezier zijn productiever. Lees hier hoe je het werkplezier van werknemers kunt verhogen.  
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden