Externe vertrouwenspersoon is noodzakelijk

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor het onderwerp grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. En nog steeds is dit een actueel onderwerp waar veel bedrijven zich in verdiepen. Pestgedrag, discriminatie of (seksuele) intimidatie: zomaar wat redenen waarom u werknemers behoefte kunnen hebben aan overleg met een vertrouwenspersoon.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?


Dit is elke vorm van gedrag waarbij de ene persoon de grenzen van een andere persoon niet respecteert. Dit kan bijvoorbeeld zijn pesterijen, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie. Hierbij kun je denken aan ongewenste aanrakingen, maar ook nare opmerkingen of racistisch getinte grapjes. Ook online komt dit gedrag voor in de vorm van onder andere appjes of afbeeldingen.

Werkgever


Als werkgever bent u op basis van de ArboWet verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. U moet daarvoor een beleid voor psychosociale arbeidsbelasting hebben. Het opstellen van een gedragsprotocol zorgt ook voor een veiligere werkomgeving en ga regelmatig in gesprek met u werknemers. Dat voorkomt mogelijk ongewenst gedrag en maakt eventueel ongewenst gedrag beter bespreekbaar.

Vertrouwenspersoon aanstellen


Een vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Bij een vertrouwenspersoon kunnen werknemers terecht met vragen en meldingen. Ook kan de vertrouwenspersoon de werknemer handvatten bieden voor mogelijke oplossingen. Uit de recente ontwikkelingen is gebleken dat een externe vertrouwenspersoon de voorkeur vaak heeft. Omdat het vaak lastig is om klachten over een onveilige werksfeer neer te leggen bij interne vertrouwenspersoon. Een externe vertrouwenspersoon is nooit bij het probleem in het bedrijf betrokken en is dus voor alle werknemers eenvoudiger te benaderen. Er is geen sprake van belangenverstrengeling. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is (nog) niet direct wettelijk verplicht, maar er is op dit moment wel een wetsvoorstel hierover in de maak. Lees er hier meer over.

Kiest u voor een externe vertrouwenspersoon, dan kunt u een beroep doen op P&O Support.