Tips voor het terugdringen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim kan uw bedrijf veel geld kosten. Er zijn manieren om ziekte en verzuim te verlagen voor u als werkgever. Lees hier de concrete tips voor u als ondernemer met personeel.

Ziekte en verzuim terugdringen


Als ondernemer is het belangrijk om ziekteverzuim tegen te gaan. Dit komt voornamelijk door alle kosten die bij een zieke werknemer komen kijken. Als werkgever moet u namelijk tot twee jaar lang het loon betalen van de werknemer. Daarnaast komen er nog andere kosten bij, zoals kosten voor re-integratie, verzuimbegeleiding en vervanging. Daarom is het zinvol om het ziekteverzuim in uw bedrijf te verlagen.

6 tips tegen ziekteverzuim


Hoe kunt u het ziekteverzuim structureel verlagen? Bekijk hier zeven concrete tips.

1.
Zorg voor een goed verzuimbeleid
Een verzuimbeleid richt zich op voorkomen en beperken van ziekte.
-
Creëer een veilige en gezonde werkomgeving
-
Maak een sterk verzuimprotocol. Hierin staan de regels die gelden bij ziekte, zoals de ziekmelding en het
contact met de arbodienst.
-
Zorg voor een goede registratie van verzuim en begeleiding bij re-integratie.

2.
Let op de signalen van ziekteverzuim
Ziekteverzuim kunt u als werkgever vroegtijdig herkennen. Dit zorgt ervoor dat het niet als een verrassing komt. Als werkgever kunt u signalen vroegtijdig herkennen, zodat u samen met u werknemer op zoek kan gaan naar een oplossing en op die manier uitval kan voorkomen.

Signalen van werkstress:
-
Prikkelbaar zijn
-
Lijkt het overzicht kwijt te zijn
-
Maakt geen uitgeslapen indruk
-
Heeft moeite met concentreren.
3.
Maak verzuim bespreekbaar
Ziekteverzuim is vaak een lastig onderwerp voor werkgever. Dit komt voornamelijk omdat het al snel de privésfeer raakt. De juiste aanpak zorgt ervoor dat ziekteverzuim ter sprake kan komen. Een eerste stap is om  oprechte te vragen naar hoe het met ze gaat. U geeft blijk van interesse zonder meteen een oplossing aan te dragen. Geef ruimte voor een antwoord door het onderwerp los te koppelen van het functioneren van de werknemer. Zoals heb jij het naar je zin op het werk?

4.
Wees flexibel
Meer flexibiliteit op het werk kan zorgen voor minder ziekteverzuim. Zoals in mogelijkheden denken om te bepalen waar en wanneer iemand werkt. In de huidige tijd is thuiswerken een mogelijkheid. Ook kunt u bijvoorbeeld medewerkers meer zeggenschap geven over hun werktijden.

5.
Investeer in opleidingen
Uit onderzoek is gebleken dat een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekteverzuim. Het loont om te investeren in opleidingsmogelijkheden voor u personeel. Dit heeft te maken met de waardering die u hiermee uitspreekt als u medewerkers een opleiding laat volgen. Ook kunt u ervoor zorgen dat het werkplezier wordt verhoogd. Lees hier hoe u het werkplezier van uw werknemers kunt verhogen.

6.
Wijs op elkaars verantwoordelijkheid
Bij ziekteverzuim ligt de verantwoordelijkheid bij twee partijen. Als goed werkgever moet u voldoende rekening houden met een zieke werknemer. Andersom mag u van een werknemer verwachten dat hij goed werknemerschap toont. Dat betekent dat hij gemaakte afspraken moet nakomen, ook als het om ziekteverzuim gaat. U heeft namelijk een contract met elkaar, dat naast een aantal rechten ook plichten met zich meebrengt. In gesprekken met u werknemer kunt u wijzen op deze gedeelde verantwoordelijkheid.

Het is natuurlijk niet mogelijk om alle ziektegevallen te voorkomen. Maar door bovenstaande tips door te voeren kunt u het ziekteverzuim verlagen.