Zorgverlof, hoe werkt dat voor werkgevers?

Zorgt een werknemer voor een ziek kind, of een zieke partner of ouder? Dan heeft hij/zij recht op zorgverlof. Er bestaat zowel kortdurend als langdurend zorgverlof. Zo kan de werknemer zich volledig focussen op het geven van zorg.

Het verschil tussen kortdurend en langdurend zorgverlof


Als de werknemer zorgt voor iemand in zijn/haar nabije omgeving heeft hij/zij recht op zorgverlof. Het kan gaan om zorg voor een kind of partner. Maar ook om een goede vriend of een ouder. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft, en de werknemer degene is die de zorg moet geven.

Ligt de naaste dus in het ziekenhuis, dan heeft de werknemer vaak geen recht op zorgverlof. Er zijn regels die het verschil bepalen tussen kortdurend en langdurend zorgverlof.

Wat kortdurend zorgverlof precies is


Per jaar heeft een werknemer recht op 2 keer het aantal uren dat hij/zij per week werkt. Werkt hij/zij 30 uur? Dan heeft hij/zij dus recht op 60 uur kortdurend zorgverlof. Dit mag verspreid worden opgenomen. De werkgever betaalt minimaal 70% van het salaris. Dat staat in de wet. Als dat minder is dan het minimumloon, krijgt de werknemer het minimumloon. Tijdens het zorgverlof bouwt de werknemer vakantiedagen op. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over het opnemen van zorgverlof en wat het betekent voor het inkomen. Soms kent de cao ook een loonaanvulling tot 100% bij het kortdurend zorgverlof.

Wat langdurend zorgverlof precies is


Per jaar mag er 6 keer het aantal uren opgenomen worden dat er per week gewerkt wordt. Werkt de werknemer 30 uur? Dan heeft hij/zij dus recht op 180 uur. Dit kan verspreid opgenomen worden.
De uren die de werknemer opneemt krijg hij/zij niet uitbetaald. Tenzij dit anders in de cao of arbeidsovereenkomst staat. De werknemer kan bij langdurend zorgverlof tijdelijk in deeltijd werken. De werknemer mag voor een periode van 12 weken achter elkaar de helft minder werken.

Zorgverlof aanvragen


Als werkgever mag u zowel kortdurend als langdurend zorgverlof niet weigeren. Alleen als u in grote problemen komt door het verlof. Als werkgever mag u wel vragen om een bewijs, zoals een doktersverklaring. Daarnaast zijn er een paar verschillen tussen het aanvragen van kortdurend en langdurend zorgverlof.

Waar u op moet letten bij het aanvragen van kortdurend zorgverlof


De werknemer vraagt het kortdurende zorgverlof mondeling of schriftelijk aan bij de werkgever. Daarna kunnen er afspraken gemaakt worden over wanneer de werknemer het verlof precies opneemt. Moet de werknemer plotseling zorgen voor een zieke en dus onverwacht vrij nemen? De werknemer heeft dan eerst recht op calamiteitenverlof. Daarna kun de werknemer alsnog kortdurend zorgverlof opnemen.

Waar u op moet letten bij het aanvragen van langdurend zorgverlof


De werknemer moet langdurend zorgverlof maximaal 2 weken voordat hij/zij het in wil laten gaan schriftelijk aanvragen. Binnen een week moet u als werkgever hierover beslissen. Als de werkgever dit niet doet, gaat het verlof in vanaf de datum van het verzoek van werknemer. U maakt afspraken over de manier waarop de werknemer het verlof opneemt.

Hieronder staan 2 voorbeeld brieven die gebruikt kunnen worden bij langdurend zorgverlof.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden